Pressemeddelelser

363 resultater

 • Finanstilsynet bakker op om anbefalingen af DESTR som foretrukken kort dansk referencerente
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  En arbejdsgruppe nedsat af Nationalbanken, bestående af deltagere fra den danske finansielle sektor, har anbefalet Denmark Short-Term Rate, DESTR, som den foretrukne risikofrie referencerente i danske kroner. Referencerenter benyttes i mange forskellige typer finansielle instrumenter og kontrakter, og anbefalingen er derfor et vigtigt indledende skridt til at sikre integriteten af danske finansielle markeder og den finansielle stabilitet i Danmark.
 • Ny vejledning: Offentliggørelse af oplysninger i finansielle rapporter som intern viden
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har offentliggjort vejledningen ”Hvornår skal en udsteder offentliggøre oplysninger i finansielle rapporter som intern viden?”
 • Funding ratio-pejlemærket udgår af Finanstilsynets tilsynsdiamant
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Pressemeddelelsen er opdateret per 10. juni 2021. Afsnittet om den glidende overgang fra funding ratio-pejlemærket til NSFR-lovkravet er blevet korrigeret. Den 11. august skal institutterne således kun indberette NSFR.
 • Gefion Finans A/S under frivillig likvidation (tidligere Gefion Insurance A/S) erklæret konkurs
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Gefion Finans A/S under frivillig likvidation (Gefion), der tidligere hed Gefion Insurance A/S, er erklæret konkurs. Kunderne har ret til at hæve aftalen med Gefion. Aftalen bortfalder under alle omstændigheder tre måneder efter konkursens meddelelse i Statstidende. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber dækker visse danske skader opstået senest fire uger efter, at kurator har givet meddelelse om selskabets konkurs til forsikringstagerne.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo maj 2021
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af maj var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 33. Ambu og Bavarian Nordic var ultimo maj de mest shortede danske aktier. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Tryg Forsikring må ikke kræve personnummer for at give et tilbud
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet giver Tryg Forsikring et påbud, fordi selskabet har krævet, at potentielle kunder udleverede deres personnummer som betingelse for at få et tilbud på en forsikring.
 • Pensionsselskaber skal give slip på kundens hvilende pension
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Pensionsselskaber må ikke fastholde kunden med urimelige vilkår, eller forsøge at overtale kunden til at blive, når kunden har besluttet sig for at flytte sin hvilende pension til et andet selskab. Finanstilsynet giver tre påbud til PensionDanmark.
 • COVID-19 præger stadig kreditinstitutternes situation
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  De danske penge- og realkreditsinstitutter stod i en stærkere kapitalsituation ved udbruddet af COVID-19, og har indtil videre klaret sig godt igennem udviklingen. Det viser Finanstilsynets markedsudviklingsartikler.
 • Omkostningerne ved realkreditlån skal ikke iklædes ”lånte klæder”
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har undersøgt, hvordan omkostningerne ved optagelse af realkreditlån præsenteres for forbrugerene. Konklusionen er, at flere institutter skal tilpasse deres lånedokumenter, så oplysningerne og beskrivelsen i lånedokumenterne afspejler de omkostninger, der er forbundet med optagelse af det enkelte lån.
 • Omkostningerne ved realkreditlån skal ikke iklædes ”lånte klæder”
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har undersøgt, hvordan omkostningerne ved optagelse af realkreditlån præsenteres for forbrugerene. Konklusionen er, at flere institutter skal tilpasse deres lånedokumenter, så oplysningerne og beskrivelsen i lånedokumenterne afspejler de omkostninger, der er forbundet med optagelse af det enkelte lån.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo april 2021
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af april var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 34. ISS var ultimo april den mest shortede danske aktie og Bavarian Nordic den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Velliv og 2021.AI bag nyt projekt i FT Lab
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  I et nyt projekt i Finanstilsynets sandkasse, FT Lab, skal techvirksomheden 2021.AI og Velliv teste om dansksprogede referater kan skrives automatisk ved hjælp af machine learning. Testen skal samtidig give et dybere indblik i betryggende brug af blandt andet machine learning.
 • Danske Bank og de pengeinstitutter, der benytter BEC som datacentral, får Finanstilsynets godkendelse af dedikerede interfaces til tredjepartsadgang
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har tildelt Danske Bank og de pengeinstitutter, der benytter BEC som datacentral (Arbejdernes Landsbank, Coop Bank, Dansk Andelskasser Bank, Faster Andelskasse, Frørup Andelskasse, Frøslev-Mollerup Sparekasse, Fynske Bank, Fælleskassen Andelskassen, Hvidbjerg Bank, Lollands Bank, Lægernes Bank, Maj Bank, Merkur Andelskasse, Møns Bank, Nykredit Bank, Pensam Bank, Spar Nord Bank, Totalbanken og Vestjysk Bank), undtagelse fra kravet om at etablere en beredskabsmekanisme i henhold til artikel 33, stk. 4 i forordning (EU) 2018/389 – også kaldet fallback-kravet.
 • Syv bud på styrket bekæmpelse af hvidvask
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Bedre værktøjer til kundekendskab, øget adgang til myndighedsdata og deling af risikoflag mellem finansielle institutter. Det er nogle af forslagene i Finanstilsynets nye rapport, hvor tilsynet kommer med en række eksempler på, hvordan hvidvaskbekæmpelsen gennem øget kundekendskab kan blive endnu bedre. Forslagene bliver nu sendt i høring.
 • ZTLment indtræder i FT Lab for at teste afvikling af betalinger ved brug af blockchain
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  ZTLment ønsker at gennemføre betalinger ved brug af en af virksomheden udviklet smartkontraktløsning. Testen skal give et dybere indblik i betryggende brug af blockchain og smartkontrakter til at afvikle betalinger decentralt.
 • Konference om finansiering af den grønne omstilling den 7. maj 2021
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet og den Europæiske Investeringsbank (EIB) sætter finansiering af Danmarks omstilling til en grøn økonomi på dagsordenen på en international konference.
 • Mange fejl i storaktionærers brug af ny standardformular
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Storaktionærer begår en række væsentlige fejl, når de bruger den seneste udgave af standardformularen for indberetning af storaktionærmeddelelser. En del bruger desuden en forældet version af formularen. Det fremgår af en undersøgelsen, som Finanstilsynet har gennemført på området.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo marts 2021
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af marts var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 35. ISS var ultimo marts den mest shortede danske aktie og Bavarian Nordic den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet offentliggør en vejledning om kreditværdighedsvurdering
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet offentliggør i dag en vejledning, der skal hjælpe forbrugslånsvirksomheder med at efterleve forpligtelsen til at vurdere forbrugeres kreditværdighed inden bevilling af lån. Forpligtelsen til at kreditværdighedsvurdere låneansøgere følger af kreditaftalelovens § 7 c og § 9 i lov om forbrugslånsvirksomheder.
 • Høj handelsgennemsigtighed på det danske realkreditmarked fungerer godt
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Det danske marked for realkreditobligationer er det marked for dækkede obligationer i Europa med størst handelsgennemsigtighed.