Pressemeddelelser

402 resultater

 • Ny kontorchef i kontoret for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har pr. 1. januar 2022 udnævnt cand.jur. Heidi Ravnholt til ny kontorchef i kontoret for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering.
 • Finanstilsynet skal godkende udbydere af crowdfundingtjenester
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Krav om tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder efter Crowdfundingforordningen gælder fra den 10. november 2021.
 • Finanstilsynet støtter overgangen fra Tomorrow/Next-renten til DESTR
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  En arbejdsgruppe nedsat af Danmarks Nationalbank bestående af deltagere fra den finansielle sektor har offentliggjort sine anbefalinger til udfasningen af den danske Tomorrow/Next-rente til fordel for det foretrukne alternativ, DESTR. Arbejdsgruppen anbefaler, at Tomorrow/Next-renten ophører 1. januar 2026. Tomorrow/Next-renten benyttes direkte og indirekte i mange forskellige typer af finansielle kontrakter, og arbejdsgruppens anbefalede transitionsplan er et vigtigt skridt til at sikre en stabil overgang.
 • Indtjening i kreditinstitutterne tilbage på niveauet før COVID-19
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Kreditinstitutterne har i 1. halvår af 2021 et større overskud end i samme periode i 2020, der var stærkt påvirket af COVID-19, viser Finanstilsynets nye markedsudviklingsartikler.
 • Finanstilsynet justerer praksis om aktindsigt
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har tilpasset sin praksis for afgrænsning af fortrolige oplysninger i relation til Finanstilsynets særlige tavshedspligt.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo oktober 2021
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af oktober var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 32. Ambu var ultimo oktober den mest shortede danske aktie og Bavarian Nordic den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Gefion Finans A/S under frivillig likvidation (tidligere Gefion Insurance A/S) erklæret konkurs
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Gefion Finans A/S under frivillig likvidation (Gefion), der tidligere hed Gefion Insurance A/S, er erklæret konkurs. Kunderne har ret til at hæve aftalen med Gefion. Aftalen bortfalder under alle omstændigheder tre måneder efter konkursens meddelelse i Statstidende. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber dækker visse danske skader opstået senest fire uger efter, at kurator har givet meddelelse om selskabets konkurs til forsikringstagerne.
 • Qudos Insurance erklæret konkurs
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Forsikringsselskabet Qudos Insurance A/S under frivillig likvidation er erklæret konkurs. Kunderne har ret til at hæve aftalen med Qudos Insurance A/S. Aftalen bortfalder under alle omstændigheder tre måneder efter konkursens meddelelse i Statstidende. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber dækker visse skader opstået senest 4 uger efter, at kurator har givet meddelelse om selskabets konkurs til forsikringstagerne.
 • Finanstilsynet udsender ny SUL-bekendtgørelse
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet offentliggør nu en revideret bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed (SUL-bekendtgørelsen). Den reviderede bekendtgørelse træder i kraft 1. januar 2022.
 • Markedsudvikling i 2020 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Pensionsvirksomheder og deres kunder var især i starten af COVID-19-krisen ramt af større kurstab på aktier, spændprodukter og illikvide investeringer. Det påvirkede solvensen i virksomheder med garanterede produkter negativt. Finanstilsynet vurderer overordnet, at de fleste kunne modstå selv store kursfald på såvel aktieporteføljen som obligationsbeholdningen uden nævneværdige problemer.
 • ESMA udgiver meddelelse om investeringsanbefalinger på sociale medier
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  ESMA har udgivet en kort meddelelse om investeringsanbefalinger og de regler, der finder anvendelse.
 • Det er bankens eller forbrugslånsvirksomhedens ansvar, at forbrugslån ikke knækker kunden
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser, Pengeinstitutter
  Når en bank eller en forbrugslånsvirksomhed vurderer en kundes kreditværdighed, skal vurderingen baseres på dokumenterede oplysninger og kundens individuelle forhold. Finanstilsynet har undersøgt, hvordan tre virksomheder, der yder forbrugslån - Nordea Finans, Ekspres Bank og Basisbank - vurderer deres kunders kreditværdighed. Alle tre får påbud, fordi deres kreditværdighedsvurderinger ikke er gode nok.
 • Kommentar om Yourpay ApS
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
 • Forsvarlig finansieringsstruktur i forhold til NEP- og gældsbufferkrav
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet sendte den 11. juni 2021 udkast til vejledning vedrørende Finanstilsynets forventninger til penge- og realkreditinstitutters overdækning på NEP- og gældsbufferkravet i en fire ugers offentlig høring. Høringen fandt sted efter en længere forudgående inddragelse af sektoren samt indsamling af relevante informationer fra alle institutterne om deres aktuelle overdækning og tilgange hertil.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo september 2021
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af september var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 33. Ambu var ultimo september den mest shortede danske aktie og Bavarian Nordic den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Forsvarlig finansieringsstruktur i forhold til NEP- og gældsbufferkrav
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet sendte den 11. juni 2021 udkast til vejledning vedrørende Finanstilsynets forventninger til penge- og realkreditinstitutters overdækning på NEP- og gældsbufferkravet i en fire ugers offentlig høring. Høringen fandt sted efter en længere forudgående inddragelse af sektoren samt indsamling af relevante informationer fra alle institutterne om deres aktuelle overdækning og tilgange hertil.
 • Kommentar til Danske Banks udmelding om udvikling i gældsinddrivelsessagen
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har modtaget en kvartalsvis redegørelse fra Danske Bank vedrørende arbejdet med oprydning i gældsinddrivelsessagen.
 • Ny chef for Finanstilsynets sekretariat
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har udnævnt Cand.jur. Linda Schröder som ny administrationschef.
 • Finanstilsynet gennemfører intern justering i organisationen
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  For at styrke regnskabskontrollen, IT- og cybertilsyn og det internationale samarbejde gennemfører Finanstilsynet en organisationsjustering.
 • Kryptovaluta er Det Vilde Vesten, advarer Finanstilsynet
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Forbrugerne skal passe på investeringer i kryptoaktiver som Bitcoins, fordi produkterne er uregulerede. Derfor har man som forbruger heller ingen særlig beskyttelse og man risikerer at miste sin opsparing.