Advarsel mod Shearin Group

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplyst, at Shearin Group uopfordret har tilbudt at formidle finansielle tjenesteydelser i Danmark. Selskabet har angiveligt adresserne Level 3, 17 Square Edouard VII,
Paris 75009, France og 15/F Millennium City 5, 418 Kwun Tong Rd., Kwun Tong, Hong Kong.
Selskabets hjemmeside er http://shearingroup.com/

Shearin Group har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet.
  
Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.

I databasen "Virksomheder under tilsyn" kan du se, hvilke selskaber der har lov til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.