Advarsel mod Kent Hughes & Co

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplyst, at Kent Hughes & Co. uopfordret har tilbudt at formidle finansielle tjenesteydelser. Selskabets adresse er Level 6, No. 20A Queens Road Central
Central, Hong Kong, og selskabet har hjemmesiden http://www.kenthughes.com/

 

Kent Hughes & Co. har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet.                                                                          

Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.

I databasen "Virksomheder under tilsyn" kan du se, hvilke selskaber der har lov til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.