Advarsel mod Abney Associates

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplyst, at Abney Associates uopfordret har tilbudt at formidle finansielle tjenesteydelser i Danmark. Selskabet har angiveligt adressen 49/F Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong. Selskabets hjemmeside er http://abneyassociates.com/

Abney Associates har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet.                                                                            

Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.

I databasen "Virksomheder under tilsyn" kan du se, hvilke selskaber der har lov til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.