Advarsel mod Green Seed Capital

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplyst, at Green Seed Capital uopfordret har tilbudt at formidle finansielle tjenesteydelser. Selskabets adresse er 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong, og selskabet har hjemmesiden www.greenseedcapital.com.

Green Seed Capital har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet.
  
Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.

I databasen "Virksomheder under tilsyn" kan du se, hvilke selskaber der har lov til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.