Advarsel mod Ventures GB

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplyst, at Ventures GB uopfordret har tilbudt at formidle finansielle tjenesteydelser. Selskabets adresse er Calle Pinar 5, 28006 Madrid, Spain, og selskabet havde hjemmesiden www.venturesgb.com. (Linket virker ikke længere.)

Ventures GB har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet.                                                                             

Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.

I databasen "Virksomheder under tilsyn" kan du se, hvilke selskaber der har lov til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.