Advarsel mod Genkai Securities

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplyst, at Genkai Securities uopfordret har tilbudt at formidle finansielle tjenesteydelser i Danmark. Selskabet har angiveligt adressen Lippo Centre Tower 1, 89 Queensway, Admirality, Hong Kong. Selskabets hjemmeside er http://www.genkai-securities.com/services.html

Genkai Securities har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet.
  
Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.

I databasen "Virksomheder under tilsyn" kan du se, hvilke selskaber der har lov til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.