Danmarks banksektor er velkapitaliseret, viser ny EU-dataindsamling

Den danske banksektor er den stærkest kapitaliserede i EU. Det viser en ny rapport fra den europæiske banktilsynsmyndighed EBA, der netop har gennemført en omfattende indsamling af data fra de største europæiske banker.

I Danmark er det Danske Bank, Nykredit, Jyske Bank og Sydbank, der har bidraget med indberetninger. EBA’s rapport viser, at Danmarks banksektor med et vægtet gennemsnit på 17,2 pct. samlet set har det højeste niveau af egentlig kernekapital (EBA core tier 1) blandt samtlige lande, der har deltaget i dataindsamlingen.

”Tallene fra de største danske institutter bekræfter, at Danmarks banksektor samlet set er robust og velkapitaliseret,” siger Finanstilsynets direktør Ulrik Nødgaard. 

EBA har i forbindelse med dataindsamlingen indhentet en lang række oplysninger fra de 64 største europæiske banker om blandt andet kapitalsammensætning, udvalgte krediteksponeringer og eksponeringer mod statsobligationer.