Advarsel mod The Corliss Group

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplyst, at The Corliss Group i flere tilfælde uopfordret har tilbudt at formidle finansielle tjenesteydelser i Danmark. Selskabet har angiveligt adresser i både Barcelona, Spanien, og i Hong Kong. Selskabet hjemmeside er http://thecorlissgroup.com/.

The Corliss Group har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet.
  
Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.

I databasen "Virksomheder under tilsyn" kan du se, hvilke selskaber der har lov til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.