Advarsel mod Koyal Group

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplyst, at Koyal Group uopfordret har tilbudt at formidle finansielle tjenesteydelser i Danmark. Selskabet har angiveligt adressen Arca Central Building 14F 1-2-1 Kinshi Sumida-Ku, Tokyo Japan. Selskabets hjemmeside er http://www.koyalgroup.com/contact.php

Koyal Group har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet.

Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.

I databasen "Virksomheder under tilsyn" kan du se, hvilke selskaber der har lov til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.