PenSam anmeldt for manglende årsopgørelser til kunder

Finanstilsynet har meldt PenSam Liv til politiet, fordi selskabet gennem flere år har undladt at sende årsopgørelser til alle sine kunder. Flere tusinde pensionsopsparere er berørt.

Der er en del af PenSams kunder, der ikke har modtaget de lovpligtige årsopgørelser. For 2009 drejer det sig om ca. 11.000 kunder, og for 2010 ca. 12.000 kunder. Derudover modtog omkring 9.000 kunder først deres årsopgørelse for 2008 med op til halvandet års forsinkelse. 

”Efter vores opfattelse er der tale om en grov overtrædelse af reglerne på området, fordi problemet med de manglende årsopgørelser har stået på i flere år, og fordi PenSam allerede i 2008 fik påbud om at udsende årsopgørelser til alle kunder,” siger Annette Bjaaland Andersen fra Finanstilsynets Forbrugerkontor.

Finanstilsynet gik ind i sagen i foråret 2012 på baggrund af flere konkrete henvendelser om kunder, der ikke modtog deres årsopgørelser på trods af, at PenSam i marts 2010 erklærede over for Finanstilsynet, at selskabet ikke forventede flere problemer med at udsende opgørelser til samtlige kunder.

Finanstilsynet vurderer på den baggrund, at PenSam på et langt tidligere tidspunkt burde have orienteret Finanstilsynet om de fortsatte problemer med at overholde forpligtelsen til at udsende årsopgørelser.