Advarsel mod Glendale Management Group

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplyst, at Glendale Management Group uopfordret har tilbudt at formidle finansielle tjenesteydelser. Selskabets adresse er 1553 4th Ave # 600, New York, NY USA 10017 og selskabet har hjemmesiden http://glendalemgt.com/.

Glendale Management Group har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet.
  
Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.

I databasen "Virksomheder under tilsyn" kan du se, hvilke selskaber der har lov til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.