Advarsel mod Leaders Asset Management

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplyst, at Leaders Asset Management uopfordret har tilbudt at formidle finansielle tjenesteydelser. Selskabets adresse er Nagatacho Housou Building 509, 2-21, 2-Chome Akasaka, Minato-ku, 107-005, Tokyo, Japan og selskabet har hjemmesiden www.leaders-am.com.

Leaders Asset Management har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet.
  
Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.

I databasen "Virksomheder under tilsyn" kan du se, hvilke selskaber der har lov til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.