Advarsel mod Hartvig Invest

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplyst, at Hartvig Invest uopfordret har tilbudt at formidle finansielle tjenesteydelser i Danmark. Selskabet har angiveligt adressen Via Cademario 99, CH-6935, Bosco Luganese, Lugano, Schweitz.

Selskabets hjemmeside er www.hartvig-invest.com (Siden eksisterer ikke)

 

Hartvig Invest har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet.
  
Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.

I databasen "Virksomheder under tilsyn" kan du se, hvilke selskaber der har lov til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.