Undgå markedsmanipulation gennem mange små aktiehandler

Finanstilsynet oplever et stigende antal sager, hvor investorer foretager mange små kurspåvirkende aktiehandler, f.eks. handler for mindre end 100 kr., og hvor det fremstår, som om formålet med handlen alene er at flytte kursen på aktien. Det kan være markedsmanipulation, hvilket er ulovligt. Finanstilsynet advarer hermed investorer mod denne adfærd.

Kontakt

Underdirektør

Anders Balling
33 55 83 64
akb@ftnet.dk

Den potentielt ulovlige adfærd er kendetegnet ved, at en investor foretager mange kurspåvirkende aktiehandler for små beløb – i nogle tilfælde under 100 kr. Typisk er der tale om køb, der hæver aktiekursen, men det kan også være salg, der sænker kursen.

Problemet opstår, hvis købene har til formål at hæve kursen. Meget små købsordrer er en indikation på, at investoren ikke køber for at øge en aktiebeholdning, men for at hæve kursen. Det kan f.eks. skyldes, at investor i forvejen har samme aktie og ønsker, at den stiger i værdi. 

”Markedsmanipulation, bevidst eller ubevidst, skader tilliden til markederne. Derfor er det vigtigt, at investorerne følger reglerne, så vi har transparente og troværdige markeder,” siger Anders Balling, underdirektør for Finanstilsynets kontor for kapitalmarkedsanalyse.

Markedsmanipulation bliver i Danmark som udgangspunkt straffet med fængsel. 

Købene bliver som hovedregel identificeret i bankernes markedsovervågning og indberettet til Finanstilsynet. Finanstilsynet har data på alle handler med danske værdipapirer. Hvis Finanstilsynets nærmere undersøgelse af handlerne bekræfter mistanken, bliver investoren politianmeldt. 

Læs mere i dette notat om, hvad der kendetegner adfærden, og hvad man som investor kan gøre for at undgå mistanke.