Store forskelle i investeringsforeningers brug af suspension under Covid19-krisen

Finanstilsynet ser i en ny temarapport på investeringsforeningers brug af suspension af handlen med investeringsbeviser. Der er særligt fokus på perioden under Covid19-krisen i marts 2020

Kontakt

Kommunikationschef

Jesper Christiansen
41 93 35 06
jech@ftnet.dk

Undersøgelsen viser store forskelle i investeringsforeningernes brug af suspension, og det skal en række anbefalinger rette op på.

Ultimo november 2021 var der placeret næsten 1.200 mia. kr. i danske investeringsforeninger, der primært henvender sig til detailinvestorer. Det er derfor afgørende, at detailinvestorerne sikres den bedst mulige beskyttelse, hvilket bl.a. omfatter sikring af, at handlen med investeringsbeviser sker på et korrekt grundlag. 

Her er suspension, altså når investeringsforeningerne vælger at stoppe handlen med deres beviser, fordi de ikke kan fastsætte korrekte priser på investeringsbeviserne, et centralt punkt. Finanstilsynet er af den opfattelse, at suspension anvendt på et korrekt grundlag er med til at styrke investorbeskyttelsen, mens suspension foretaget på et mangelfuldt eller forkert grundlag hæmmer investorbeskyttelsen.   

På baggrund af undersøgelsen kan vi konkludere, at de danske investeringsforeninger benyttede suspension meget forskelligt under krisen. Således er der stor forskel i suspensionsaktiviteten mellem ellers homogene afdelinger, som opererer i den samme investeringsstrategi og aktivunivers, og som derfor bør have samme grundlag for at suspendere. Forskellen er udtalt både i forhold til antallet af suspensioner pr. afdeling og i længden af de enkelte suspensioner. 

”De danske detailinvestorer har placeret rigtigt mange penge i danske investeringsforeninger, og den tillid, som investeringsforeningerne nyder hos investorerne, forpligter. For at sikre detailinvestorerne den bedst mulige beskyttelse har Finanstilsynet skærpet tilsynet med investeringsforeningernes suspensionsaktivitet. Det sker bl.a. på baggrund af erfaringer fra ugerne, da Covid19-krisen skabte markedsuro i marts 2020,” siger Finanstilsynets direktør Jesper Berg.

Årsagen til den store forskel i adfærd mellem foreningerne skal ifølge Finanstilsynet findes i meget forskellige niveauer af styringsgrundlag i de investeringsforvaltningsselskaber, der administrerer investeringsforeningerne, og som derfor beslutter hvornår og hvordan, der skal gennemføres suspension af handel med investeringsbeviser.

Finanstilsynet har i rapporten angivet fem konkrete områder, hvor de investeringsforvaltningsselskaberne bør fokusere indsats og ressourcer således, at investorerne kan sikres, at der kun suspenderes på et korrekt og velbegrundet grundlag.

De fem områder er:

  • Dækkende styringsgrundlag for suspensioner
  • Roller, ansvar og krav til dokumentation for suspension
  • Beslutninger på individuelt og kvalificeret grundlag for hver fond
  • Orientering og involvering af investeringsfondens bestyrelse
  • Systematisk opfølgning af ophør af suspensioner

”Det er Finanstilsynets forventning, at investeringsforeningerne vil følge op på temarapportens anbefalinger og dermed være med til at sikre investorbeskyttelsen - også i kommende perioder med uro på de finansielle markeder,” siger direktør Jesper Berg.

Læs hele temarapporten.