EU-Kommissionens vurdering af negative renter

Finanstilsynet har modtaget EU-Kommissionens vurdering af negative renter. Kommissionens vurdering lægger sig op ad Finanstilsynets vurdering.

Kontakt

Kommunikationschef

Jesper Christiansen
41 93 35 06
jech@ftnet.dk

Finanstilsynet noterer sig, at kommissionen lægger sig op af vores fortolkning af reglerne. Den endelige fortolkning henhører selvfølgelig under domstolene. Sådan er det i et retssamfund. Men vi synes, at Kommissionens udmelding er et vigtigt fortolkningsbidrag.

Med svaret er der ikke taget stilling til, om de enkelte banker ifølge deres aftalegrundlag har mulighed for at opkræve negative renter. Her må vi afvente en eventuel afgørelse fra domstolene i den sag, som Forbrugerombudsmanden har til hensigt at anlægge. På nuværende tidspunkt findes der en afgørelse fra Det finansielle Ankenævn, som fandt at et pengeinstitut kunne opkræve negative renter.

Det er klart, at så vigtigt et spørgsmål ikke bør kunne give anledning til fortolkningstvivl. Derfor vil vi også ved en fremtidig revision af direktivet arbejde for, at der skabes klarhed om dette spørgsmål.

Læs EU-Kommissionens vurdering.

Finanstilsynet sendte fredag d. 14. januar en redegørelse af forløbet om negative renter til erhvervsministeren.