Udnævnelse i Finanstilsynet

Finanstilsynet har med virkning pr. 1. april 2021 udnævnt kontorchef Anne-Sofie Reng Japhetson til underdirektør.

Anne-Sofie Reng Japhetsons ansvarsområde har siden 2020 været tilsyn med de mindste SIFI-pengeinstitutter, mellemstore pengeinstitutter og markedsrisici. Fra 2018 til 2020 var Anne-Sofie Reng Japhetson kontorchef for tilsynet med de mindre pengeinstitutter. Anne-Sofie Reng Japhetson kom til Finanstilsynet i 2013 og var fra 2014-2018 kontorchef med ansvar for international markedskontakt, likviditet og kapital. Hun har tidligere arbejdet i Danmarks Nationalbank, Nykredit og European Central Bank (ECB). 

Anne-Sofie Reng Japhetson fortsætter som underdirektør med at varetage sit nuværende ansvarsområde.