Rapport om finansielle risici som følge af klimaforandringer

Klimaforandringer og bæredygtig omstilling fylder stadig mere i samfundet og dermed også i den finansielle sektor. Det er derfor væsentligt at finansielle virksomheder har fokus på klimarelaterede finansielle risici.

Kontakt

Kommunikationschef

Jesper Christiansen
41 93 35 06
jech@ftnet.dk

Finanstilsynet stillede i forbindelse med det såkaldte julebrev i 2019 en række spørgsmål om håndteringen af klimarelaterede finansielle risici til alle skades- og livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser, ATP og LD. Finanstilsynet offentliggør nu resultaterne af undersøgelsen i rapporten ”Opfølgning på julebrev fra 2019 - Finansielle risici som følge af klimaforandringer”.

Finanstilsynet konstaterer, at selskaberne generelt har et stort ønske om at udvise samfundsansvar og bidrage til den bæredygtige omstilling, ligesom selskaberne også har fokus på klimaforandringerne. Det er dog vigtigt, at selskaberne adskiller ønsket om at udvise samfundsansvar fra risikostyringen af finansielle risici.

”Finanstilsynet anerkender, at selskaberne arbejder med samfundsansvar og ønsker at bidrage til den bæredygtige omstilling. Det er en vigtig dagsorden. Finanstilsynets kerneopgave er at føre tilsyn med, at selskaberne er robuste og sikrer kunderne bedst muligt afkast. Vi forventer, at selskaberne i højere grad skelner mellem samfundsansvar på den ene side, og risikostyringen af selskabets og kundernes finansielle risici som følge af klimaforandringer på den anden side.”, siger Carsten Brogaard, der er Finanstilsynets vicedirektør med ansvar for tilsyn med forsikrings- og pensionsselskaber.

Behov for opbygning af nye kompetencer
Undersøgelsen viser også, at finansielle risici som følge af klimaforandringer er et nyt område, hvor mange selskaber stadig er i gang med at opbygge metoder til at analysere de klimarelaterede finansielle risici.

”Der er for rigtigt mange selskaber tale om et nyt risikoområde, og Finanstilsynet forventer, at selskaberne fortsat udvikler risikostyringen af klimarelaterede finansielle risici, så de kan håndtere klimaforandringernes betydning for deres forretningsmodel”, siger Carsten Brogaard.

Undersøgelsen viser, at en del selskaber fravælger investeringer i de mest klimabelastende sektorer eller virksomheder inden for en sektor ud fra en forventning om, at fravalget ikke forringer investeringsporteføljens forventede afkast- og risikoforhold. Finanstilsynet forventer, at selskaberne ved større fravalg har analyseret og kan dokumentere konsekvenserne af deres beslutninger, og at selskaberne løbende overvåger fravalgte aktiver i forhold til, om de igen kan ventes at kunne bidrage positivt til investeringsporteføljens afkast- og risikoforhold. Det skal dog også ses i lyset af, hvad kunden er blevet stillet i udsigt.

Hele rapporten ’Opfølgning på julebrev fra 2019 - Finansielle risici som følge af klimaforandringer’ kan læses her.

Tilsynet med de finansielle konsekvenser af klimaforandringer er en del af Finanstilsynets strategiske tilsyn, der har til formål at sikre en robust finansiel sektor og et tilsyn, der følger med samfundets udvikling.