Positive økonomiske forventninger i Finanstilsynets risikobillede

Det makrofinansielle risikobillede er fortsat præget af COVID-19. Verdensøkonomien blev hårdt ramt i 2020. Vækstudsigterne for 2021 er fortsat usikre, men vi forventer fremgang i verdensøkonomien. Priserne på finansielle og reale aktiver er forbløffende hurtigt kommet tilbage og mange aktivpriser er på et historisk højt niveau med deraf følgende risici.

Kontakt

Kommunikationschef

Jesper Christiansen
41 93 35 06
jech@ftnet.dk

Dansk økonomi blev også ramt, særligt de erhverv, der har været påvirket af tilbageholdende forbrugeradfærd og nedlukning. De positive udenlandske vækstudsigter, den ekspansive økonomiske politik og den gradvise tilbagerulning af restriktioner på dansk økonomi har dog allerede ført til stigende aktivitet i de fleste erhverv i 2021.     

Erfaringer fra tidligere økonomiske kriser viser, at en robust finansiel sektor og et stærkt makroøkonomisk udgangspunkt øger handlemulighederne betydeligt, når krisen rammer. Begge forhold gjaldt for Danmark ved indgangen til COVID-19-krisen.

De væsentligste aktuelle risici for den finansielle sektor, som er beskrevet nærmere i risikobilledet, er:

  • Tillidskrise til finansielle virksomheder og uordentlig adfærd ift. forbrugerne
  • Gældskrise i Europa
  • Generelt fald i aktivpriser, herunder ejendomme, ved rentestigning
  • Lave renter (low for long)

Risikobilledet bygger på Finanstilsynets deltagelse i nationale og internationale mødefora, herunder Det Systemiske Risikoråd, ESRB (European Systemic Risk Board), tilsynskollegier og ESA (European Supervisory Authorities) mv. Risikobilledet bygger desuden på observationer og informationer fra inspektionsaktiviteter, undersøgelser og egne analyser.

Læs hele risikobilledet