Finanstilsynets arbejde med nye teknologier i 2021-2023

I dag offentliggør Finanstilsynet en arbejdsplan for tilsynets arbejde med nye teknologier på det finansielle område, også kendt som fintech. Indsatserne har fokus på bekæmpelse af hvidvask, adgang til data og open finance, kryptoaktiver og brug af kunstig intelligens.

Kontakt

Kontorchef

Tobias Thygesen
+45 33 55 82 70
tot@ftnet.dk

I Finanstilsynets Strategi 2025 er der bl.a. fokus på et tilsyn og regelsæt, der afspejler samfundets udvikling. Tilsynet skal være med til at sikre betryggende brug af teknologi, nye forretningsmodeller, udbydere og produkter. 

Baseret på erfaringerne med og udviklingen på området beskriver Finanstilsynet i arbejdsplanen nogle af de teknologirelaterede indsatsområder, som tilsynet vil have særligt fokus på de næste par år. 

”Jeg ser frem til, at vi bliver endnu skarpere på, hvordan nye teknologier passer ind i den finansielle regulering. Det er helt centralt både for vores tilsynsindsats, og for at vi kan vejlede om området”, siger Rikke-Louise Ørum Petersen, Finanstilsynets vicedirektør med ansvar for fintech.

I Danmark vil Finanstilsynet særligt arbejde med følgende områder:

  • Brug af ny teknologi på hvidvaskområdet (AML/TEK) 
  • Adgang til data om kunderne og open finance
  • Regulering af kryptoaktiver 
  • Forklarlig AI, god AI-governance og etiske regler

Flere af indsatsområderne forudsætter tæt dialog med den finansielle sektor, herunder i form af forløb i Finanstilsynets regulatoriske sandkasse, FT Lab.

”Vi har ambitioner om at understøtte udvikling af den øgede digitalisering af forretningsmodeller, aktører og produkter. Derfor vil Finanstilsynet i de kommende år blandt andet rette kikkerten mod de potentialer og risici, der kommer med udviklingen indenfor fintechområdet”, siger Tobias Thygesen, som er kontorchef for Finanstilsynets Kontor for fintech, betalingstjenester og governance, som har ansvaret for Finanstilsynets arbejde med teknologi.

En del initiativer er også relevante på baggrund af EU-Kommissionens strategi for digital finans, som udstikker retningen for den fremtidige regulering i EU. Input til arbejdsplanen kommer derudover fra Finanstilsynets fintech-konference og høringssvarene på diskussionsoplægget ”Fintech – spændingsfeltet mellem finansiel regulering og ny teknologi”.

Finanstilsynet udsendte tidligere i år AML/TEK-rapporten, der indeholder en række anbefalinger til øget brug af teknologi til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.