EU-myndigheder advarer forbrugerne mod kryptoaktiver

Finanstilsynet støtter fornyet forbrugeradvarsel om kryptoaktiver fra EU’s tre finansielle tilsynsmyndigheder EBA, EIOPA og ESMA.

De tre europæiske tilsynsmyndigheder ( ESMA, EBA og EIOPA ) har den 17. marts 2021 offentliggjort en ny fælles udtalelse, hvori de gør forbrugere opmærksomme på den høje risiko, der er er knyttet til køb af kryptoaktiver og finansielle instrumenter med et afkast, der er knyttet til udviklingen i kryptoaktiver. Tilsynsmyndighederne gør opmærksom på, at handel med kryptoaktiver, som udgangspunkt ikke er omfattet af finansiel regulering, og at forbrugerne derfor ikke nyder godt af den forbrugerbeskyttelse, der er forbundet med regulerede finansielle produkter. 

Finanstilsynet slutter sig som tidligere, også til denne advarsel om kryptoaktiver fra de europæiske tilsynsmyndigheder.  

Om de tre EU-tilsynsmyndigheder:

European Banking Authority (EBA) er den europæiske banktilsynsmyndighed.

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) er den europæiske pensions- og forsikringsmyndighed.

European Securities and Markets Authority (ESMA) er den europæiske værdipapir- og kapitalmarkedsmyndighed.

Læs EU-myndighedernes advarsel her:  

Læs tidligere advarsel fra 2018