Finanstilsynets observationer af kreditinstitutternes nedskrivninger på udlån

COVID-19 krisen har givet et historisk stort tilbageslag i dansk og international økonomi. Kreditinstitutternes nedskrivninger har på trods af nye og mere retvisende regnskabsregler indført efter finanskrisen langt fra været på et historisk højt niveau.

I efteråret 2019 iværksatte Finanstilsynet en benchmark-undersøgelse af institutternes placering af udlån. Finanstilsynet fik fra en række penge- og realkreditinstitutter også oplysninger om, hvilken effekt deres ændrede forventninger til den økonomiske udvikling havde på deres nedskrivninger i de første tre kvartaler af 2019.
Efterfølgende har COVID-19-krisens opståen i marts 2020 medført en væsentligt ændret baggrund for institutternes opgørelse af nedskrivninger. Disse ændrede vilkår har ført til yderligere undersøgelser af kreditinstitutternes nedskrivninger.

Resultaterne af Finanstilsynets undersøgelse kan læse i notatet: Finanstilsynets observationer af kreditinstitutternes nedskrivninger på udlån mv.