Anmodning om redegørelse om Danske Banks gældsinddrivelsessystem

Finanstilsynet har anmodet Danske Bank om en redegørelse for forløbet med fejl i bankens gældsinddrivelsessystem.

Kontakt

Kommunikationschef

Søren Møller Christensen
+45 33 55 82 99
smc@ftnet.dk

Banken er i den forbindelse blevet bedt om nærmere at redegøre for en række spørgsmål om behandlingen af kunderne.

Anmodningen kan læses her: Anmodning om redegørelse om Danske Bank A/S' gældsinddrivelsessystem