Orientering om sagen vedrørende Nordea Bank Danmark

I medierne er der kommet oplysninger om, at der har været omfattende hvidvaskaktiviteter i Nordeas Vesterportfilial.

Det er vigtigt indledningsvist at understrege, at der ikke er tale om en helt ny sag. Finanstilsynet politianmeldte Nordea Bank Danmark allerede tilbage i juni 2016, og SØIK (bagmandspolitiet) efterforsker fortsat sagen.

 

Banken blev blandt andet politianmeldt, fordi banken ikke havde tilstrækkelige procedurer for vurdering af risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, for risikoklassifikation af kunderne, for kendskab til kunderne og for overvågning af kundeforholdene. Finanstilsynet havde også i årene forud herfor gennemført hvidvaskinspektioner i Nordea, der gav anledning til adskillige påbud.

 

De nye oplysninger viser, at problemerne med hvidvask i Nordeas Vesterport-filial var meget alvorlige, og at de mangler, som Finanstilsynet gav påbud om, reelt kan have ført til, at banken blev brugt til hvidvask.

 

En sådan sag understreger vigtigheden af de tiltag, som Finanstilsynet præsenterede i idékataloget af 28. januar 2019.