God praksis ved brug af superviseret machine learning

Finanstilsynet har udsendt et notat om god praksis, som finansielle virksomheder bør følge, hvis de bruger superviseret machine learning. Notatet er blandt andet baseret på erfaringer fra FT Lab og fra arbejdet i de europæiske tilsynsmyndigheder.

Kontakt

Kontorchef

Tobias Thygesen
+45 33 55 82 70
tot@ftnet.dk

En af Finanstilsynets centrale erfaringer er at finansielle virksomheder, som vil bruge superviseret machine learning, skal være bevidste om de nye risici, deres forretningsmodel kan blive udsat for. Risikobilledet kan ændre sig ved brug af teknologien, og det er Finanstilsynets forventning, at finansielle virksomheder sikrer, at deres eksisterende governancestrukturer kan håndtere brugen af machine learning.

”Finansielle virksomheder bør gøre sig klart, hvad formålet er med at bruge machine learning. Formålet skal stå klart for organisationen og skal understøtte, at efterfølgende valg bliver truffet forsvarligt,” siger kontorchef Tobias Thygesen fra Finanstilsynet.

Kunstig intelligens

Superviseret machine learning kan kort beskrives som algoritmer, der behandler data, hvor variable for input og output er kendte, lærer fra dette data og derefter bruger det lærte til at træffe velinformerede beslutninger. Machine learning er således en undergruppe af kunstig intelligens.

Notatet udtrykker Finanstilsynets aktuelle syn på machine learning og ikke mindst på de relevante tilsynsvinkler på machine learning. I takt med den forventede bredere brug af teknologien, kan Finanstilsynets forståelse ændre sig. Finansielle institutter bør derfor se notatet som et bidrag til deres egne overvejelser.

Det er Finanstilsynets ambition med notatet, at god praksis ved brug af superviseret machine learning kan bidrage til en forsvarlig og betryggede brug af teknologien i den finansielle sektor.

Læs notatet God praksis ved brug af superviseret machine learning.