Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo december 2018

Ved udgangen af december var antallet af danske aktier med væsentlige korte positioner 33 og dermed uændret i forhold til november. Bavarian Nordic var ultimo december den mest shortede danske aktie og NKT den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.

Kontakt

Underdirektør

Anders Balling
33 55 83 64
akb@ftnet.dk

Ved udgangen af december var der samlet set korte nettopositioner i Bavarian Nordic svarende til 9,06 pct. af selskabets udstedte aktiekapital, se tabellen nedenfor. Det er et fald på 0,4 procentpoint i forhold til måneden før. NKT var den næstmest shortede aktie med korte nettopositioner svarende til 8,62 pct. af selskabets udstedte aktiekapital. Det er et fald på 0,63 procentpoint i forhold til måneden før.

Investorerne havde væsentlige korte nettopositioner (dvs. over 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital) i 33 danske aktier ved udgangen af december mod også 33 én måned før. Der var i alt fem aktier, hvor de korte nettopositioner svarede til mere end 5 pct. af den udstedte aktiekapital.

Baggrund

Finanstilsynet offentliggør primo hver måned en oversigt over de daglige korte nettopositioner i danske aktier. Det sker i en pressemeddelelse og to tabeller. Den ene tabel opgør de samlede korte nettopositioner i danske aktier, mens den anden tabel angiver de positionsindehavere, som har en kort position over 0,5 pct. af den udstedte aktiekapital i et selskab. Se tabellerne her.

Tabellerne er baseret på de indberetninger, som Finanstilsynet skal modtage efter reglerne i shortsellingforordningen. Det vil sige, at kun korte nettopositioner over 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital indberettes til Finanstilsynet. Korte nettopositioner under 0,2 pct. indgår derfor ikke i opgørelsen. De korte nettopositioner kan derfor godt være højere end angivet i tabellerne.