Kommentar til EBA's undersøgelse af Finanstilsynet

Den europæiske banktilsynsmyndighed, EBA, har offentliggjort sin konklusion på den undersøgelse, EBA har foretaget af Finanstilsynet i Danmark og det estiske finanstilsyn (Finantsinspektioon) i forbindelse med hvidvasksagen i Danske Banks estiske filial. EBA har ikke fundet grundlag for, at Finanstilsynet eller Finantsinspektioon har brudt EU-reglerne.

Kontakt

Kommunikationschef

Søren Møller Christensen
+45 33 55 82 99
smc@ftnet.dk

”Jeg er meget tilfreds med, at EBA har lyttet til de argumenter, vi og vores estiske kolleger har lagt frem. Det, der er sket i Estland, er meget alvorligt, men Finanstilsynet agerede i overensstemmelse med EU-lovgivningen, som det også fremgår af vores redegørelse fra 29. januar 2019. Dertil kommer, at det fra starten har været vores opfattelse, at en Breach of Union Law-sag ikke var det rette instrument til at evaluere en sag, der ligger tilbage til perioden 2007-2014,” siger Finanstilsynets direktør Jesper Berg.

”Når det er sagt, er vi naturligvis fortsat stærkt optaget af at drage den nødvendige læring af sagen. Det arbejde har vi været i gang med længe, og vi vil arbejde videre med at styrke indsatsen mod hvidvask og finansiel kriminalitet med udgangspunkt i rammerne fra den nylige politiske aftale i Danmark,” siger Jesper Berg. 

Flere initiativer til at styrke indsatsen

Der er i de senere år taget flere politiske initiativer til at styrke bekæmpelsen af hvidvask og finansiel kriminalitet, herunder også Finanstilsynets arbejde, senest den politiske aftale af 27. marts 2019. Finanstilsynets ressourcer til hvidvasktilsyn er styrket betydeligt gennem de senere år. Dette har allerede medført en flerdobling i antallet af inspektioner.