Ledelser skal øge fokus på hvidvaskregler

Ledelserne i de finansielle virksomheder har generelt ikke nok fokus på, hvad de selv skal gøre for at undgå, at virksomhederne bliver brugt til hvidvask eller terrorfinansiering. Det konkluderer Finanstilsynet på baggrund af 55 hvidvaskinspektioner fra midten af 2017 til udgangen af 2018. Også på flere andre områder skal virksomhederne blive bedre.

Langt de fleste virksomheder er opmærksomme på risikoen for at blive brugt til hvidvask og terrorfinansiering. Men ledelserne har ofte ikke nok fokus på, hvad de i praksis selv skal gøre for, at virksomhederne lever op til hvidvaskreglerne. Det skriver Finanstilsynet i et nyhedsbrev, der er udarbejdet på baggrund af 55 gennemførte hvidvaskinspektioner fra midten af 2017 til slutningen af 2018.

 

”Det er ledelsens opgave grundigt at vurdere, hvordan den pågældende virksomhed kan blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering. Hvis ledelsen ikke træffer de rette beslutninger, er der både risiko for, at virksomheden ikke lever op til hvidvasklovgivningens krav, og for at den konkret bliver anvendt til hvidvask eller terrorfinansiering,” siger kontorchef Stig Nielsen fra Finanstilsynet.

 

På baggrund af risikovurderingen skal ledelsen tage stilling til virksomhedens organisation, bemanding, systemer og procedurer i forhold til at forebygge hvidvask og terrorfinansiering. Ledelsen skal også sikre en effektiv intern kontrol, skriver Finanstilsynet.

 

Otte typiske lovovertrædelser

Finanstilsynet beskriver i nyhedsbrevet nærmere de otte typer af brud på hvidvasklovgivningen, som oftest har medført påbud eller andre tilsynsreaktioner i forbindelse med de 55 inspektioner:

  • Opgaver udføres ikke på et risikobaseret grundlag.

  • Risikovurderinger er ikke tilstrækkelige.

  • Politikker er ikke tilstrækkeligt operationelle.

  • Procedurer er ikke tilstrækkeligt gennemarbejdede.

  • Kundekendskabsprocedurer er ikke tilstrækkelige.

  • Kunder og transaktioner bliver ikke tilstrækkeligt overvåget.

  • Korrespondentbanker bliver ikke tilstrækkeligt vurderet.

  • Funktionsadskillelse er ikke tilstrækkelig.

 

Om tilsynet med hvidvaskreglerne

Finanstilsynet har siden midten af 2017 styrket sin indsats på hvidvaskområdet væsentligt i forbindelse med, at Folketinget har tilført flere ressourcer til hvidvasktilsynet. Senest indgik et politisk flertal i marts 2019 et forlig om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet, hvor Finanstilsynet blev styrket med flere ressourcer og kompetencer til at løse opgaverne. Finanstilsynet fører hvidvasktilsyn med i alt ca. 1500 virksomheder.

 

Finanstilsynet fører tilsyn med, om virksomhederne lever op til lovgivningens krav herunder særligt, at de kender kunderne og overvåger kundernes transaktioner. Tilsynet skal dermed primært sikre, at virksomhederne opfylder deres pligter med hensyn til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Efterforskningen af eventuelle sager om hvidvask er politiets opgave.

 

Finanstilsynet forventer i 2019 at gennemføre 35 hvidvaskinspektioner og at følge op på inspektionerne fra 2018. Finanstilsynet vil løbende orientere om de overordnede konklusioner fra inspektionerne.

 

Læs nyhedsbrevet her.