FATF opgraderer Danmarks indsats for forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme

Den internationale antihvidvaskorganisation FATF (Financial Action Task Force) har opgraderet Danmark i forbindelse med sit plenarmøde i oktober 2019.

Danmarks indsats for forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme er blevet opgraderet på tre af FATF’s anbefalinger, som angiver kravene til medlemslandenes lovgivningsrammer og institutionelle forhold i forbindelse med forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. 

Opgraderingerne fra FATF skyldes primært at den nye nationale risikovurdering på hvidvaskområdet er blevet udarbejdet, at koordineringen mellem myndighederne i Hvidvaskforum er blevet forbedret, at tilsynsmyndighederne har udarbejdet vejledninger til hvidvaskloven samt at bødeniveauet for overtrædelse af hvidvaskloven er blevet mærkbart forøget.

Når et land er blevet evalueret, er der mulighed for at søge at få opgraderinger på den tekniske efterlevelse. På baggrund af Danmarks anmodning besluttede FATF i oktober, at Danmark har gjort tilstrækkelig fremdrift til at sikre opgraderinger på de tre anbefalinger.

Danmark fik desuden i 2018 opgraderinger på 10 af FATFs recommendations. 

Læs FATF’s opfølgningsrapport for Danmark her.