EBA: Finanstilsynet har ikke brudt EU-reglerne

Det er EBA’s bestyrelse, der træffer afgørelse i sager om brud på EU-reglerne. EBA’s bestyrelse har afgjort, at Finanstilsynet ikke har brudt reglerne, blandt andet på baggrund af Finanstilsynets høringssvar og diskussionen på bestyrelsesmødet. Det udkast, der forelå fra EBA’s sekretariat, blev afvist.

Finanstilsynet kan på baggrund af bl.a. artikler i dagens udgave af dagbladet Information oplyse følgende:

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) offentliggjorde 17. april sin længe ventede konklusion på den undersøgelse, EBA har foretaget af Finanstilsynet i Danmark og det estiske finanstilsyn (Finantsinspektioon) i forbindelse med hvidvasksagen i Danske Banks estiske filial. Det fremgik af EBA’s meddelelse, at EBA’s bestyrelse havde afvist et udkast fra EBA’s sekretariat om, at der var sket brud på EU-reglerne. Udkastet fra EBA’s sekretariat har således ikke dokumenteret brud på EU-reglerne.

Det er EBA’s bestyrelse, som består af repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder, der ifølge EU's regler afgør, om der har været brud med EU-lovgivningen.

EBA har også i et brev til EU-Kommissionen af 26. april beskrevet EBA’s bestyrelses behandling af sagen. Det fremgår af brevet, at EBA’s bestyrelse endegyldigt afviste udkastet til anbefaling (”rejected conclusively”).

Det er således ikke nyt, at der forelå et udkast fra EBA’s sekretariat, ligesom der forelå høringssvar fra Danmark og Estland. EBA’s bestyrelse afviste sagen på baggrund af den dokumentation, der fremgik af høringssvarene, og som der ikke var taget tilstrækkelig højde for i udkastet fra EBA’s sekretariat. Det forhold, at det afviste udkast nu er lækket til nyhedsmedierne, ændrer ikke på EBA’s endegyldige konklusion om, at der ikke er sket brud på EU-reglerne.

EBA påpeger i sit brev til EU-Kommissionen, at tilsynet set i bagklogskabens lys kunne have være håndteret anderledes. Det er Finanstilsynet som nævnt ved tidligere lejligheder enigt i, og Finanstilsynet er stærkt optaget af at drage den nødvendige læring af sagen med udgangspunkt i rammerne fra den nylige politiske aftale i Danmark.

Omkring stemmeafgivningen i EBA’s bestyrelse kan det oplyses, at stemmeafgivningen i forbindelse med sagen har fulgt EBA’s regler, inklusive reglerne om habilitet. EBA har ikke officielt oplyst detaljer om stemmeafgivningen, men som det har været fremme i nogle medier, var afvisningen af sagen meget klar, og hverken Danmarks eller Estlands stemme var udslagsgivende for, at EBA’s bestyrelse afviste sagen.

Baggrund:

Finanstilsynet oplyste den 24. september 2018, at EBA påbegyndte en undersøgelse af Finanstilsynet i forhold til de europæiske regler om bl.a. hvidvasktilsyn. Undersøgelsen blev igangsat på baggrund af en henvendelse fra EU-Kommissionen. Den 18. februar 2019 oplyste Finanstilsynet, at EBA fortsatte undersøgelsen. Den 17. april 2019 meddelte EBA, at EBA’s bestyrelse havde afvist, at Danmark havde overtrådt EU-reglerne.