Salg af CFD’er begrænses permanent i EU

Finanstilsynet begrænser nu permanent markedsføring, distribution og salg af CFD’er

Kontakt

Kontorchef

Ove Feddersen
+4561930801
ofe@ftnet.dk

Som tidligere varslet har Finanstilsynet nu i lighed med andre tilsynsmyndigheder i EU indført begrænsninger af markedsføring, distribution eller salg af differencekontrakter (CFD’er) i Danmark. Begrænsningerne træder i kraft den 1. august 2019. Finanstilsynet har gennem flere måneder advaret mod CFD’er til detailkunder.

 

Analyser har vist, at mere end tre ud af fire detailkunder taber penge på CFD’er. Finanstilsynet konkluderer, at der foreligger en væsentlig bekymring med hensyn til investorbeskyttelse i forbindelse med CFD'er, som udbydes til detailkunder. Det skyldes produkternes kompleksitet og manglende gennemsigtighed samt den høje tabsrisiko kombineret med CFD-udbydernes praksis for markedsføring og distribution.

 

Læs Finanstilsynets afgørelse om at begrænse markeds­føring, distribu­tion eller salg af CFD’er til detailkunder her.

 

Om begrænsninger på CFD’er

Begrænsningerne af markeds­føring, distribu­tion eller salg af CFD’er (Contracts for difference, på dansk differencekontrakter) til detailkunder er udstedt i overensstemmelse med artikel 42 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR).

 

Begrænsningerne består af gearingslofter ved åbning af positioner, regler om "margin close out" og negativ saldobeskyttelse, forbud mod incitamenter til handel samt krav om kraftig og standardiseret risikoadvarsel.