Årlig udpegning af SIFI-institutter

Den årlige udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark, på Færøerne og i Grønland har resulteret i genudpegning af de eksisterende SIFI’er. De danske SIFI-institutter er Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Jyske Bank A/S, Sydbank A/S, DLR Kredit A/S og Spar Nord Bank A/S. De færøske SIFI-institutter er P/F BankNordik, Betri Banki P/F og Norðoya Sparikassi. I Grønland er Grønlandsbanken fortsat udpeget som SIFI.

Kontakt

Specialkonsulent

Simon Nguyen Kildeby
+45 33 55 82 64
snk@ftnet.dk

Finanstilsynet udpeger en gang årligt systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark, på Færøerne og i Grønland.

Finanstilsynet beregner årligt de enkelte SIFI’ers systemiske vigtighed (systemiskhed), som benyttes til at fastsætte forhøjede kapitalkrav til SIFI’erne (SIFI-bufferkrav).

Se den samlede oversigt over de danske SIFI’er her.

Se den samlede oversigt over de færøske SIFI’er her.

Se den samlede oversigt over de grønlandske SIFI’er her.

Det bemærkes, at grænseværdien for indlånsindikatoren pr. 1. januar 2019 blev ændret fra 5 pct. til 3 pct. Finanstilsynet udpegede på baggrund heraf Spar Nord Bank A/S til SIFI. Se yderligere oplysninger her.