72 resultater

 • Orienteringsmøde om FT Lab
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet inviterer alle interesserede til et orienteringsmøde om FT Lab.
 • Kommentar til EBA's undersøgelse af Finanstilsynet
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Den europæiske banktilsynsmyndighed, EBA, har offentliggjort sin konklusion på den undersøgelse, EBA har foretaget af Finanstilsynet i Danmark og det estiske finanstilsyn (Finantsinspektioon) i forbindelse med hvidvasksagen i Danske Banks estiske filial. EBA har ikke fundet grundlag for, at Finanstilsynet eller Finantsinspektioon har brudt EU-reglerne.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo marts 2019
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af marts var antallet af danske aktier med væsentlige korte nettopositioner 35 og dermed én mere i forhold til februar. Bavarian Nordic var ultimo marts den mest shortede danske aktie og NKT den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • FT Lab inviterer nye fintech-virksomheder ind
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet åbner nu for, at flere fintech-virksomheder kan afprøve deres teknologier og forretningsmodeller i den regulatoriske sandkasse FT Lab. Samtidig bliver forløbet i FT Lab gjort mere fleksibelt for de deltagende virksomheder.
 • Positivt med klarhed om Finanstilsynets rammer
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynets bestyrelse hilser det velkomment, at der med dagens politiske aftale nu er skabt klarhed om Finanstilsynets fremtidige rammer. Det siger bestyrelsesformand David Lando i en kommentar.
 • Forbrugslånsbanker skal blive bedre til at vurdere om kunder kan magte at betale lån tilbage
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har undersøgt, hvordan seks pengeinstitutter vurderer kunders kreditværdighed ved forbrugslån. Undersøgelsen viser, at der er stor forskel på pengeinstitutternes praksis i forhold til kreditværdighedsvurdering, dokumentation for oplysninger og forhåndsgodkendelse af kunder til lån.
 • Ny undersøgelse kortlægger pensionsselskabers markedsrenteprodukter
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har igangsat en temaundersøgelse af samtlige danske pensionsselskabers markedsrenteprodukter. Undersøgelsen tager særligt sigte på at kortlægge pensionsordningernes karakteristika i udbetalingsfasen.
 • Finanstilsynets aktuelle risikobillede
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har offentliggjort sit aktuelle risikobillede. Risikobilledet bidrager til Finanstilsynets planlægning af tilsynsaktiviteter og beskriver de hovedrisici, som Finanstilsynet aktuelt har fokus på.
 • Opmærksomhedspunkter ved no-deal Brexit
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet henleder opmærksomheden på en række væsentlige punkter for danske virksomheder og kunder i britiske finansielle virksomheder i tilfælde af, at Storbritannien forlader EU i et no-deal Brexit.
 • Statistik for overtrædelser af regler på kapitalmarkedet
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet foretog sidste år to politianmeldelser for markedsmisbrug og én politianmeldelse for overtrædelse af reglerne om offentliggørelse af intern viden. Det viser Finanstilsynets statistik for overtrædelse af regler på kapitalmarkederne i 2018.
 • Kommentar vedr. Estland
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynets kommentar til meddelelse fra Estlands finanstilsyn (EFSA) om hvidvasktilsynet med Danske Bank i Estland.
 • Danske Bank politianmeldt for Flexinvest Fri-salg
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser, Politianmeldelse, God skik, Finansielle instrumenter, Reaktionstyper
  Finanstilsynets bestyrelse har behandlet sagen om Danske Bank og salget af investeringsproduktet Flexinvest Fri. Danske Bank er meldt til politiet og modtager en række påbud i forbindelse med salget af Flexinvest Fri.
 • Redegørelse om tilsyn med Danske Bank i forhold til Estland-sagen
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har offentliggjort sin redegørelse om tilsynet med Danske Bank i forhold til Estland-sagen. Redegørelsen beskriver forløbet i sagen og indeholder derudover et idekatalog med 23 initiativer, der kan bidrage til et hvidvasktilsyn i europæisk topklasse. Redegørelsen indeholder også svar på en række af de kritikpunkter, der har været fremført.
 • Finanstilsynets aktuelle risikobillede
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Den usikre makroøkonomiske situation i vores omverden kan have en negativ indvirkning på den finansielle stabilitet. Det skriver Finanstilsynet i sit netop opdaterede risikobillede.
 • Finansielle virksomheder stadig mest bekymrede for cyberrisici
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet gennemfører årligt en spørgeskemaundersøgelse for at indsamle information om de finansielle virksomheders opfattelse af aktuelle risici og deres tillid til det finansielle system. Undersøgelsen er gennemført for anden gang.
 • Berg and Kessler jointly emphasize cooperation in cross-border AML cases
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  On February 27, 2019, the Director General of Finanstilsynet of Denmark, Mr. Jesper Berg, and the Chairman of Finantsinspektsioon of Estonia, Mr. Kilvar Kessler, met in Tallinn to discuss events with regard to antimoney-laundering (AML), as well as recent media exchanges.
 • Krav til nedskrivningsegnede passiver (NEP-krav) for systemiske institutter
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har fastsat NEP-krav for de systemiske institutter. NEP-kravet fastsættes årligt efter høring af Finansiel Stabilitet. Det samlede NEP-krav for SIFI’erne fastsættes til to gange solvensbehovet plus to gange det kombinerede kapitalbufferkrav – dog indgår den kontracykliske kapitalbuffer fra 2019 kun én gang i NEP-kravet.
 • Pensionskunder skal altid have korrekt og saglig information
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Pensionskunder, der ønsker at skifte selskab, må ikke udsættes for vildledende information fra det selskab, de ønsker at forlade. Det understreger Finanstilsynet på baggrund af en konkret sag.
 • Banker skal varsle ændringer af rentetillæg og gebyrer korrekt
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  En ny undersøgelse af bankers lånevilkår for realkreditlignende lån viser, at bankernes vilkår for varsling af rentetillæg og gebyrer flere steder afviger fra lovgivningen. Derfor modtager en række banker påbud om at rette op.
 • Lave renter presser kreditinstitutters kerneforretning
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  De danske kreditinstitutter fik i 2018 et overskud på godt 40 mia. kr. Det er 13 mia. kr. mindre end året før. Faldet kan hovedsageligt tilskrives lavere kursreguleringer.