Endelige afviklingsplaner for Nykredit og DLR og NEP-krav for Nykredit

Finanstilsynet er nu klar med endelige afviklingsplaner for Nykredit og DLR og NEP-krav for Nykredit. Vedtagelsen af planerne og fastsættelsen af NEP-krav afventede vedtagelsen af en ny lov, som trådte i kraft 1. juli 2018.

Kontakt

Kommunikationschef

Søren Møller Christensen
+45 33 55 82 99
smc@ftnet.dk

Det generelle afviklingsprincip for SIFI’er er, at de skal kunne restruktureres og vende tilbage til markedet med tilstrækkelig kapitalisering til at sikre markedets tillid. NEP-kravet til Nykredit er fastsat på baggrund af dette princip. Læs mere om principperne for NEP-krav for SIFI’er her.

Realkreditinstitutter undtaget fra NEP-krav

Realkreditinstitutter er undtaget fra NEP-krav, men skal i stedet opfylde et gældsbufferkrav på 2 pct. af de uvægtede udlån.

Som følge af undtagelsen indgår realkreditinstitutter ikke i konsolideringen, når der fastsættes konsoliderede NEP-krav for koncerner, hvori der både indgår pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Endvidere kan passiver, der anvendes til opfyldelse af NEP-kravet, ikke samtidig anvendes til opfyldelse af de kapital- og gældsbufferkrav, der gælder for realkreditinstitutterne.

Desuden sikres det med den nye lov, der trådte i kraft 1. juli 2018, at det samlede krav (NEP-krav, gældsbuffer- og kapitalkrav) til hver enkelt dansk SIFI-koncern fra 1. januar 2022 altid vil udgøre mindst 8 pct. af de samlede passiver.

NEP-krav for Nykredit

NEP-kravet for Nykredit A/S på konsolideret niveau følger tilgangen for de øvrige danske SIFI’er og er i overensstemmelse med det gennerelle afviklingsprincip. Det indebærer, at NEP-kravet sættes til to gange de samlede kapitalkrav for koncernens pengeinstitutaktiviteter, samt at passiver, der anvendes til opfyldelse af NEP-kravet, ikke samtidig kan anvendes til opfyldelse af de kapital- og gældsbufferkrav, der gælder for koncernens realkreditinstitutter.    

Læs faktaark om NEP-krav for SIFI’er.

Læs afgørelsen om NEP-krav til Nykredit A/S på konsolideret niveau.