Endnu en virksomhed indgår i FT Lab

Virksomheden e-nettet begynder i dag som den anden virksomhed sit testforløb i FT Lab. e-nettet har udviklet en machine learning-model til vurdering af salgspriser på ejerboliger i Danmark.

Kontakt

Vicekontorchef

Jon Hasling Kyed
+45 33 55 82 56
jky@ftnet.dk

I FT Lab vil e-nettet teste sin model og afsøge muligheder for at dokumentere relevante processer ved anvendelse af machine learning generelt. Testforløbet vil vare til udgangen af 2018.

Der ligger et stort potentiale i anvendelsen af machine learning, og Finanstilsynet vurderer, at teknologien i fremtiden vil finde bredere anvendelse på tværs af erhvervslivet, herunder også inden for den finansielle sektor. Finanstilsynet ønsker at bidrage positivt til dette, og i samme ombæring udbygge sin forståelse af teknologien. Derved understøtter testen, at blandt andet regulatorisk stillingtagen vil blive foretaget på et oplyst og betryggende grundlag.

Testen af machine learning i FT Lab tjener således flere formål. Ud over en forståelse af metodens anvendelse til det specifikke formål, ønsker Finanstilsynet at opnå indsigt i, hvordan anvendelse af machine learning samt valg truffet på baggrund heraf kan beskrives og dokumenteres.

Om FT Lab

Finanstilsynets regulatoriske sandkasse, FT Lab, har til hensigt at skabe et sikkert miljø, hvor udvalgte virksomheder kan afprøve nye teknologier og forretningsmodeller inden for det finansielle område. De virksomheder, der bliver optaget, vil i en testperiode på 6 måneder kunne teste deres løsning på et begrænset antal kunder under rammer fastsat af Finanstilsynet. Virksomhederne er til enhver tid underlagt den gældende finansielle lovgivning.

Om e-nettet

Virksomheden er en etableret leverandør af en lang række services til virksomheder underlagt den finansielle regulering i Danmark. e-nettet udfører services med udgangspunkt i digitalisering af processer med henblik på at reducere risici og ressourceforbrug. 

e-nettet er ejet af de danske penge- og realkreditinstitutter.