Danske Banks opfølgning på Estland-sagen

Finanstilsynet har offentliggjort afgørelse om Danske Banks opfølgning på de otte påbud, der var indeholdt i afgørelsen af 3. maj 2018 om ledelse og styring i forhold til den estiske filial. På grund af forøgede compliance- og omdømmerisici får banken påbud om at revurdere solvensbehovet og som minimum øge sit tillæg til afdækning af disse risici til mindst 10 mia. kr.

Kontakt

Kommunikationschef

Søren Møller Christensen
+45 33 55 82 99
smc@ftnet.dk

Påbud om at revurdere solvensbehovet og øge tillægget for compliance- og omdømmerisici

Henset til udviklingen vurderer Finanstilsynet, at bankens compliance- og omdømmerisici nu er større end vurderet i afgørelsen fra 3. maj. Banken skal derfor revurdere solvensbehovstillægget til afdækning af disse risici. Finanstilsynet skønner, at tillægget som et absolut minimum skal øges til 10 mia. kr. Endvidere skal tillægget opfyldes med egentlig kernekapital.

 

Finanstilsynets videre opfølgning

For nogle af påbuddene fra 3. maj-afgørelsen kan Finanstilsynet først endeligt konstatere, om banken efterlever dem, når bankens tiltag er fuldt ud implementeret. Finanstilsynet vil følge bankens implementering af tiltagene og udviklingen i governance-kulturen, siger direktør Jesper Berg:

 

”Ændringer i governance- og virksomhedskulturen og genopretning af bankens omdømme har et længere perspektiv. Derfor forventer Finanstilsynet, at bankens compliance- og omdømmerisici vil være forøget de kommende år,” siger Jesper Berg.

Om dagens afgørelse

Afgørelsen indeholder Finanstilsynets tilsynsreaktion som opfølgning på vurderinger af, om banken kan anses for at opfylde påbuddene fra 3. maj 2018. Afgørelsen har været behandlet af Finanstilsynets bestyrelse, og den offentliggøres i overensstemmelse med reglerne om offentlighed om afgørelser truffet af bestyrelsen.

Afgørelsen omfatter ikke vurderinger i forhold til bankens egen undersøgelse af ledelsens håndtering af sagen. Efter afslutningen af bankens egen undersøgelse har Finanstilsynet som tidligere oplyst genåbnet det arbejde, som i første omgang blev afsluttet med afgørelsen i maj. Dette arbejde vil fokusere på, om grundlaget for afgørelsen i maj vedrørende det ledelsesmæssige ansvar har ændret sig og kan betinge nye tilsynsmæssige reaktioner. Finanstilsynet vil på et senere tidspunkt konkludere på dette.

 

Læs afgørelsen: Danske Banks opfølgning på Finanstilsynets afgørelse i Estland-sagen den 3. maj 2018