Større gennemsigtighed om handelsomkostninger i investeringsfonde

Investeringsfondenes indirekte handelsomkostninger udgør i gennemsnit 0,12 pct., viser en ny opgørelse fra Finanstilsynet. Omkostningerne oplyses pr. 1. april 2018 sammen med de årlige omkostninger i procent (ÅOP).

Kontakt

Vicekontorchef

Mette Scharling
33 55 84 06
mest@ftnet.dk

De indirekte handelsomkostninger er en samlebetegnelse for de omkostninger, som opstår, når en fond handler værdipapirer til kurser, der afviger fra de kurser, værdipapirerne opgøres til i fondenes samlede markedsværdi på handelstidspunktet.

Finanstilsynets opgørelse viser, at de indirekte handelsomkostninger i 710 danske investeringsfonde gennemsnitligt ligger på 0,12 procent. Niveauet varierer fra 0,05 pct. til 0,35 pct. alt efter, hvilken aktivklasse, der er tale om. De største indirekte handelsomkostninger findes i fonde med virksomhedsobligationer, mens de laveste findes i fonde med amerikanske aktier.

Baggrunden for den øgede gennemsigtighed er en aftale, som er indgået med Finanstilsynets og Erhvervsministeriets mellemkomst mellem Finans Danmark, Investering Danmark, Forbrugerrådet Tænk og Dansk Aktionærforening.

Læs notat om indirekte handelsomkostninger i investeringsfonde (pdf)

Læs også: Aftale om styrket ÅOP for investeringsfonde