Fortolkning af forbud mod provisionsbetalinger

Finanstilsynet har udsendt en fortolkning af forbuddet mod, at banker modtager provisionsbetalinger fra investeringsforeninger i forbindelse med porteføljeplejeaftaler. Hensigten med fortolkningen er at vejlede den finansielle branche på forhånd, inden reglerne træder i kraft 1. juli 2017. Forbuddet mod provisionsbetalinger er en konsekvens af EU’s MiFID II-direktiv.

"Den finansielle branche er i gang med at tilpasse sig til de kommende regler, og vores løbende dialog med branchen har afdækket et behov for, at vi allerede nu tilkendegiver, hvor grænserne for betalinger går,” siger vicedirektør Birgitte Søgaard Holm.

Det fremgår af fortolkningen, at bankerne særligt skal være tilbageholdende med at modtage betaling for rådgivning, distribution, salg og markedsføring fra bl.a. investeringsforeninger, når bankerne leverer porteføljepleje til kunderne.

Modsat er det efter Finanstilsynets fortolkning som udgangspunkt i orden, at bankerne modtager betaling for eksempelvis administration og investeringsforvaltning.

”Skillelinjen går, der hvor betalingen reelt afhænger af bankens distributionsindsats. Det er her, der er størst risiko for interessekonflikter, fordi provisionsbetalingen kan tilskynde banken til – på vegne af kunderne – at købe produkter, der ikke er i kundernes bedste interesse,” siger Birgitte Søgaard Holm.

Finanstilsynet vil følge udviklingen på markedet og føre tilsyn med, at forbuddet mod provisionsbetalinger bliver overholdt.

Baggrund:
Forbuddet pr. 1. juli 2017 mod at modtage provisionsbetalinger er første del af indførelsen af MiFID II-reglerne i Danmark. Anden del af MiFID II omfatter bl.a. regler om provisionsbetalinger i forbindelse med investeringsrådgivning og kundernes egen online handel. Disse regler forventes at træde i kraft senest 1. januar 2018.

Orienteringsbrev til brancheorganisationer om provisionsforbud