Finanstilsynet ansætter chef for IT-sikkerhed

Finanstilsynet har pr. 1. oktober 2017 ansat cand.scient.soc. René Bergman som chef for det nyoprettede kontor for IT-sikkerhed. Han kommer fra en stilling som chef for IT i Danmarks Nationalbank.

Kontoret for IT-sikkerhed blev oprettet tidligere i år i forbindelse med, at Folketinget bevilgede midler til at styrke området.

 

Kontoret fører tilsyn med IT-sikkerheden i den finansielle sektor, blandt andet ved inspektioner i finansielle virksomheder og fælles datacentraler. Kontoret repræsenterer Finanstilsynet i Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed (FSOR) og deltager i internationalt arbejde omkring IT-sikkerhed.

 

Kontoret for IT-sikkerhed er også Finanstilsynets ekspertisecenter for teknologiområder som f.eks. cloudanvendelse, blockchain, softwarerobotter, machine learning og kunstig intelligens og bidrager til Finanstilsynets øvrige områder i politikudvikling og konkrete tilsynssager.