Monetary Authority of Singapore og Finanstilsynet indgår aftale om FinTech-samarbejde

The Monetary Authority of Singapore (MAS) og Finanstilsynet har i dag underskrevet en samarbejdsaftale, der har til formål at hjælpe FinTech-virksomhederne i Singapore og Danmark med at komme ind på hinandens markeder.

Kontakt

Kommunikationschef

Søren Møller Christensen
+45 33 55 82 99
smc@ftnet.dk

Aftalen vil gøre det muligt for de to myndigheder at henvise FinTech-virksomheder til hinanden. MAS og Finanstilsynet vil også indgå i fælles innovationsprojekter og dele information om trends på nye markeder og deres indflydelse på reguleringen.

 

Aftalen blev underskrevet på den europæiske Money 20/20 konference i København. Singapore skal i marts næste år være vært for den første Money 20/20-konference i Asien.

 

Sopnendu Mohanty, Chief FinTech Officer, MAS, udtaler:

 

”Singapore og Danmark er vigtige gateways til deres respektive regioner. Samarbejdsaftalen forpligter MAS og Finanstilsynet til at støtte innovation inden for finansielle tjenester og at fremme FinTech-landskabet. Vi ser frem til tættere interaktioner mellem vores respektive FinTech økosystemer og flere muligheder for vores virksomheder at til vokse, udvide og betjene kunder på hinandens markeder.” 

 

Vicedirektør Thomas Brenøe, Finanstilsynet, udtaler:

 

"Finanstilsynet er meget optaget af at fremme innovation i den finansielle sektor. Vi er i øjeblikket ved at etablere et FinTech Lab, der skal hjælpe opstartsvirksomheder med at etablere sig i Danmark. Finansiel innovation rækker ud over landegrænserne, og vi er derfor glade for at indgå denne aftale med MAS. Aftalen sikrer et godt samarbejde mellem Finanstilsynet og MAS og vil fremme vækstmulighederne for virksomheder i Danmark og Singapore."

 

Erhvervsminister Brian Mikkelsen, udtaler:

 

"Jeg er meget glad for, at Danmark og Singapore har fundet sammen om denne aftale. Jeg er sikker på, at det vil hjælpe mange FinTech-virksomheder og skabe et endnu bedre vækstmiljø for disse virksomheder i både Singapore og Danmark.”

 

Om Monetary Authority of Singapore:

Som Singapores centralbank fremmer Monetary Authority of Singapore (MAS) vedvarende, ikke-inflationær økonomisk vækst gennem monetær politik og tæt makroøkonomisk overvågning og analyse. MAS forvalter Singapores valutakurs, officielle valutareserver og likviditet i banksektoren. Som Singapores integrerede finansielle tilsynsmyndighed skaber MAS en sund finanssektor gennem sit tilsyn med alle finansielle institutioner i Singapore - banker, forsikringsselskaber, kapitalmarkedsformidlere, finansielle rådgivere og børser. MAS har også ansvar for velfungerende finansielle markeder, god adfærd og investoruddannelse. MAS samarbejder med den finansielle sektor om at fremme Singapore som et dynamisk internationalt finansielt center og understøtter udviklingen af infrastruktur, teknologianvendelse og opgradering af kompetencer i den finansielle sektor.