Høringssvar til diskussionspapir om NEP-krav og afviklingsstrategier

Finanstilsynet har modtaget syv høringssvar til sit diskussionspapir om afviklingsstrategier og NEP-krav for mindre og mellemstore pengeinstitutter. Høringssvarene vil indgå i Finanstilsynets videre arbejde.

Kontakt

Kommunikationschef

Søren Møller Christensen
+45 33 55 82 99
smc@ftnet.dk

Høringssvarene kan ses herunder: