2016 var et godt år for forsikringsselskaberne

De danske skadesforsikringsselskaber fik et godt år i 2016 med et samlet resultat på 10,8 mia. kr., en stigning på 47 pct. i forhold til året før. Fremgangen var drevet af lavere erstatningsudgifter og højere afkast af investeringerne, viser en ny analyse fra Finanstilsynet.

Kontakt

Kontorchef

Birgitta Nielsen
61 93 07 27
bin@ftnet.dk

Vicekontorchef

Morten Harpøth Johansen
+45 33 55 84 34
mhj@ftnet.dk

Fremgangen skyldes primært, at selskabernes investeringsafkast steg med 149 pct. til 3,7 mia. kr., og at udgifterne til erstatninger faldt med 1,4 mia. kr. i forhold til 2015.

 

På trods af det i øvrigt gode år, var der en række overvejende mindre forsikringsselskaber, der havde underskud på den almindelige forsikringsdrift – det såkaldt forsikringstekniske resultat. En del af selskaberne har dog alligevel fået et positivt regnskabsresultat i kraft af deres investeringsaktiviteter.

 

Det negative forsikringstekniske resultat gør imidlertid selskaberne sårbare overfor udsving på de finansielle markeder.

 

Hent markedsudvikling i 2016 for skadesforsikringsselskaber.