Finanstilsynet åbner debat om risikoen i nye pensioner

Hver gang danskerne sparer 100 kroner op til pension, går de 60 ind på ordninger, hvor det er uklart, hvor store udbetalinger, kunderne i sidste ende modtager. Finanstilsynet åbner på den baggrund en debat om risikoen ved de såkaldte markedsrentepensioner med et nyt diskussionspapir.

”Det danske pensionssystem har i løbet af få år gennemgået en enorm forandring med overgangen fra de traditionelle garantiprodukter til markedsrenteprodukterne,” siger Finanstilsynets direktør Jesper Berg om det nye diskussionspapir.

 

”Udviklingen er drevet af ønsket om at kunne give kunderne forventede højere pensionsydelser, men det har også betydet, at kunderne selv bærer risikoen for, at der er penge nok til årene som pensionist. Det er der behov for, at vi får en bred og oplyst debat om,” siger Jesper Berg.

 

Finanstilsynet vil blandt andet diskutere, om forbrugerbeskyttelsen på området er tilstrækkelig. I dag er reguleringen af og tilsynet med pensionsselskaberne i højere grad rettet mod de traditionelle, garanterede produkter. Selskaberne kan derfor investere mere risikabelt på kundernes vegne i markedsrenteprodukterne, hvor kunderne i sidste ende kan risikere at få nedsat deres udbetalinger som pensionister, hvis investeringerne ikke går som forventet.

 

”Vi ser, at der er en større andel af mere risikable investeringer i markedsrenteprodukterne, end der er i de traditionelle produkter. Samtidig er der meget stor forskel på, hvordan de enkelte selskaber definerer, hvad der er lav, mellem eller høj risiko,” siger Jesper Berg.

 

Det nye diskussionspapir rejser en række spørgsmål. Blandt andet efterlyser Finanstilsynet svar på, hvilke egenskaber et godt pensionsprodukt bør have, og om forbrugerbeskyttelsen kan forbedres.

 

Diskussionspapiret kommer som optakt til Finanstilsynets konference ”Pension når garantierne forsvinder”, der afholdes 9. marts, og hvor en række danske og internationale eksperter, repræsentanter for forbrugerne og forsikringsbranchen deltager.

 

Ud af den samlede pensionsopsparing på over 3.000 mia. kr. forvalter de danske forsikringsselskaber og pensionskasser samlet mere end 2.000 mia. kr. på vegne af fremtidens pensionister.

 

Finanstilsynet ønsker at modtage eventuelle synspunkter senest den 19. april 2017 via mail til pensionskonference@ftnet.dk

 

Læs diskussionspapiret her

 

Se data bag figurer i diskussionspapiret her

 

Læs programmet for konferencen her