Banker bør styrke fokus på at modvirke skatteunddragelse

Danske banker bør øge deres fokus væsentligt på at leve op til hvidvasklovens krav om at modvirke kunders skatteunddragelse. Det fremhæver Finanstilsynet i sin afsluttende redegørelse på baggrund af de såkaldte Panama papirer.

”Det er ikke muligt at drive et sundt og robust pengeinstitut, hvis ledelsen ikke samtidig tillægger hvidvasklovens bestemmelser betydning. Det er Finanstilsynets vurdering, at denne forpligtelse ikke i tilstrækkelig grad bliver iagttaget,” skriver Finanstilsynet i rapporten, der bygger på redegørelser fra otte udvalgte banker.

 

I forhold til Finanstilsynets statusredegørelse fra juni sidste år er det fortsat opfattelsen, at problemstillingen omkring kunders mulige skatteunddragelse er koncentreret om udenlandske private banking kunder.

 

Finanstilsynet har i forbindelse med udarbejdelse af rapporten fået indsigt i karakteren af det omfattende datamateriale fra de lækkede Panama-papers, som SKAT har indkøbt. På baggrund af oplysninger fra SKAT er det Finanstilsynets vurdering, at de indkøbte oplysninger ikke direkte indeholder ny viden om danske bankers involvering i sager om mulig skatteunddragelse.

 

Bankerne oplyser selv, at de ikke har rådgivet om skattemæssige forhold eller off-shore selskabskonstruktioner, men har henvist kunderne til at søge råd hos skatterådgivere. Bankerne angiver dog ikke, hvordan de har forholdt sig til kundeønsker om at etablere konti i skattely-lande eller om off-shore selskabskonstruktioner. Sådanne ønsker er alt andet lige mistænkelige i forhold til skatteunddragelse, skriver Finanstilsynet.   

 

To banker har efter den første redegørelse fundet flere kundeforhold med tilknytning til advokatfirmaet Mossack Fonseca end oprindeligt oplyst. Dette ændrer dog ikke Finanstilsynets opfattelse af, at bankernes fokus på ikke at blive involveret i kundernes mulige skatteunddragelse er øget igennem den ti-års periode, redegørelsen omfatter, selvom der også har været problematiske sager inden for de senere år.

 

Finanstilsynet kan endvidere konstatere, at bankerne generelt styrker deres hvidvaskforebyggelse.

 

Inspektioner

En del af de forhold, som fremgår af redegørelsen, er allerede omfattet af tidligere tilsynsreaktioner. For de øvrige forhold vil Finanstilsynet udtage nogle af de adspurgte banker i forbindelse med fremtidige inspektioner på området for hvidvaskforebyggelse.

 

Hvis der kommer nye oplysninger om danske bankers involvering i kundernes skatteunddragelse, vil Finanstilsynet vurdere, om oplysningerne giver anledning til nye tilsynsaktiviteter.

 

Generelt om tilsynet med bankers hvidvaskforebyggelse

Redegørelsen om Panama-papers omfatter alene Finanstilsynets tilsyn og konklusioner på baggrund af omtalen af de lækkede papirer fra Mossack Fonseca og emner, der tematisk er forbundet hermed.

 

Finanstilsynet modtager derudover løbende oplysninger om bankernes mulige involvering i hvidvasksager. Disse oplysninger indgår i det løbende tilsynsarbejde på hvidvaskområdet og i prioriteringen af f. eks. inspektioner.

 

Læs redegørelsen her (pdf)