Pressemeddelelser

418 resultater

 • Finanstilsynet tillader længere implementeringsperiode for nye regler om stærk kundeautentifikation
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har valgt at tillade en forlænget periode på yderligere 18 måneder til at implementere de nye regler om stærk kundeautentifikation i Danmark. Forlængelsen gælder kun for kortbetalinger på internettet. Den længere implementeringsperiode skal sikre, at overgangen til de nye regler ikke medfører store forstyrrelser af den danske e-handel.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo august 2019
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af august var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 35 og dermed én færre i forhold til juli. Ambu var ultimo august den mest shortede danske aktie og Pandora den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Danske Bank politianmeldt for Flexinvest Fri-salg
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser, Politianmeldelse, God skik, Finansielle instrumenter
  Finanstilsynets bestyrelse har behandlet sagen om Danske Bank og salget af investeringsproduktet Flexinvest Fri. Danske Bank er meldt til politiet og modtager en række påbud i forbindelse med salget af Flexinvest Fri.
 • Finanstilsynets aktuelle risikobillede
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Den usikre makroøkonomiske situation i vores omverden kan have en negativ indvirkning på den finansielle stabilitet. Det skriver Finanstilsynet i sit netop opdaterede risikobillede.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo juli 2019
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af juli var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 36 og dermed uændret i forhold til juni. Ambu var ultimo juli den mest shortede danske aktie og Pandora den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Salg af CFD’er begrænses permanent i EU
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet begrænser nu permanent markedsføring, distribution og salg af CFD’er
 • Skærpet fokus på udbud af investeringsprodukter til kunder med lav risikovillighed og kort investeringshorisont
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet fortsætter sit fokus på udbud af investeringsprodukter til kunder med lav risikovillighed og kort tidshorisont. Det sker med et brev til de danske pengeinstitutter og fondsmæglere. En række større pengeinstitutter skal desuden indsende en redegørelse.
 • God praksis ved brug af superviseret machine learning
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har udsendt et notat om god praksis, som finansielle virksomheder bør følge, hvis de bruger superviseret machine learning. Notatet er blandt andet baseret på erfaringer fra FT Lab og fra arbejdet i de europæiske tilsynsmyndigheder.
 • Kunder får bevilget lån de ikke kan betale tilbage
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  To banker med speciale i hurtige forbrugslån får nu påbud om at foretage en ordentlig vurdering af, om kunderne kan betale tilbage, inden de får bevilget et lån.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo juni 2019
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af juni var antallet af danske aktier med væsentlige korte nettopositioner 36 og dermed én mere i forhold til maj. Ambu var ultimo juni den mest shortede danske aktie og DSV den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Binære optioner snart permanent forbudt
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet forbyder nu permanent markedsføring, distribution eller salg af binære optioner.
 • Ny EBA-fortolkning af regler for stærk kundeautentifikation
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har offentliggjort en udtalelse om fortolkningen af reglerne om stærk kundeautentifikation (to-faktor autentifikation) ved iværksættelse af elektroniske betalinger og adgang til betalingskonti. Finanstilsynet understreger, at EBA’s udtalelse ikke ændrer på, at reglerne for stærk kundeautentifikation gælder fra 14. september 2019.
 • Årlig udpegning af SIFI-institutter
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Den årlige udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark, på Færøerne og i Grønland har resulteret i genudpegning af de eksisterende SIFI’er. De danske SIFI-institutter er Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Jyske Bank A/S, Sydbank A/S, DLR Kredit A/S og Spar Nord Bank A/S. De færøske SIFI-institutter er P/F BankNordik, Betri Banki P/F og Norðoya Sparikassi. I Grønland er Grønlandsbanken fortsat udpeget som SIFI.
 • Undersøgelse af sagen om Danske Bank og Flexinvest Fri
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet er i gang med en undersøgelse af Danske Banks rådgivning til kunder om at investere i produktet Flexinvest Fri med forventet negativt nettoafkast.
 • Lave renter øger risiko for dårlig kunderådgivning
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser, Markedsudvikling
  De lave renter øger pengeinstitutternes incitament til at flytte kunders opsparing fra indlån til investeringsprodukter. Udviklingen medfører forhøjet risiko for, at kunder modtager dårlig rådgivning. Det advarer Finanstilsynet om i en ny artikel om markedsudviklingen for investeringsfonde.
 • Finanstilsynet planlægger forbud mod binære optioner for at beskytte detailkunder
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet planlægger i lighed med andre nationale kompetente myndigheder at vedtage permanent forbud mod markeds­føring, distribu­tion eller salg af binære optioner til detailkunder i og fra Danmark.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo maj 2019
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af maj var antallet af danske aktier med væsentlige korte nettopositioner 35 og dermed to mindre i forhold til april. Ambu var ultimo maj den mest shortede danske aktie og DSV den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Nye regler om stærk kundeautentifikation
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Kortindløsere, kortudstedere og internetforretninger bør sikre sig, at de har de nødvendige tekniske løsninger til at leve op til nye regler om stærk kundeautentifikation, der træder i kraft 14. september.
 • Problemer med værdipapirafvikling i danske kroner skal løses
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet fastslår på baggrund af dagens rapport om værdipapirafvikling i T2S-systemet med danske kroner, at de udestående problemer skal løses. Finanstilsynet vil følge op overfor aktørerne i det danske marked.
 • Banker skal varsle ændringer af rentetillæg og gebyrer korrekt
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  En ny undersøgelse af bankers lånevilkår for realkreditlignende lån viser, at bankernes vilkår for varsling af rentetillæg og gebyrer flere steder afviger fra lovgivningen. Derfor modtager en række banker påbud om at rette op.