Pressemeddelelser

391 resultater

 • Kommentar til EBA's undersøgelse af Finanstilsynet
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Den europæiske banktilsynsmyndighed, EBA, har offentliggjort sin konklusion på den undersøgelse, EBA har foretaget af Finanstilsynet i Danmark og det estiske finanstilsyn (Finantsinspektioon) i forbindelse med hvidvasksagen i Danske Banks estiske filial. EBA har ikke fundet grundlag for, at Finanstilsynet eller Finantsinspektioon har brudt EU-reglerne.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo marts 2019
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af marts var antallet af danske aktier med væsentlige korte nettopositioner 35 og dermed én mere i forhold til februar. Bavarian Nordic var ultimo marts den mest shortede danske aktie og NKT den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Orienteringsmøde om FT Lab
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet inviterer alle interesserede til et orienteringsmøde om FT Lab.
 • FT Lab inviterer nye fintech-virksomheder ind
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet åbner nu for, at flere fintech-virksomheder kan afprøve deres teknologier og forretningsmodeller i den regulatoriske sandkasse FT Lab. Samtidig bliver forløbet i FT Lab gjort mere fleksibelt for de deltagende virksomheder.
 • Positivt med klarhed om Finanstilsynets rammer
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynets bestyrelse hilser det velkomment, at der med dagens politiske aftale nu er skabt klarhed om Finanstilsynets fremtidige rammer. Det siger bestyrelsesformand David Lando i en kommentar.
 • Ny undersøgelse kortlægger pensionsselskabers markedsrenteprodukter
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har igangsat en temaundersøgelse af samtlige danske pensionsselskabers markedsrenteprodukter. Undersøgelsen tager særligt sigte på at kortlægge pensionsordningernes karakteristika i udbetalingsfasen.
 • Monetary Authority of Singapore og Finanstilsynet indgår aftale om FinTech-samarbejde
  Emne:
  Pressemeddelelser
  The Monetary Authority of Singapore (MAS) og Finanstilsynet har i dag underskrevet en samarbejdsaftale, der har til formål at hjælpe FinTech-virksomhederne i Singapore og Danmark med at komme ind på hinandens markeder.
 • Opmærksomhedspunkter ved no-deal Brexit
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet henleder opmærksomheden på en række væsentlige punkter for danske virksomheder og kunder i britiske finansielle virksomheder i tilfælde af, at Storbritannien forlader EU i et no-deal Brexit.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo februar 2019
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af februar var antallet af danske aktier med væsentlige korte positioner 33 og dermed én mindre i forhold til januar. Bavarian Nordic var ultimo februar den mest shortede danske aktie og NKT den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Orientering om sagen vedrørende Nordea Bank Danmark
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  I medierne er der kommet oplysninger om, at der har været omfattende hvidvaskaktiviteter i Nordeas Vesterportfilial.
 • Finansielle virksomheder stadig mest bekymrede for cyberrisici
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet gennemfører årligt en spørgeskemaundersøgelse for at indsamle information om de finansielle virksomheders opfattelse af aktuelle risici og deres tillid til det finansielle system. Undersøgelsen er gennemført for anden gang.
 • Morgenmøde om den nye prospektforordning
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet inviterer til morgenmøde om den nye prospektforordning.
 • Berg and Kessler jointly emphasize cooperation in cross-border AML cases
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  On February 27, 2019, the Director General of Finanstilsynet of Denmark, Mr. Jesper Berg, and the Chairman of Finantsinspektsioon of Estonia, Mr. Kilvar Kessler, met in Tallinn to discuss events with regard to antimoney-laundering (AML), as well as recent media exchanges.
 • Pensionskunder skal altid have korrekt og saglig information
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Pensionskunder, der ønsker at skifte selskab, må ikke udsættes for vildledende information fra det selskab, de ønsker at forlade. Det understreger Finanstilsynet på baggrund af en konkret sag.
 • Krav til nedskrivningsegnede passiver (NEP-krav) for systemiske institutter
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har fastsat NEP-krav for de systemiske institutter. NEP-kravet fastsættes årligt efter høring af Finansiel Stabilitet. Det samlede NEP-krav for SIFI’erne fastsættes til to gange solvensbehovet plus to gange det kombinerede kapitalbufferkrav – dog indgår den kontracykliske kapitalbuffer fra 2019 kun én gang i NEP-kravet.
 • Brevveksling med det estiske finanstilsyn om Danske Bank
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Erhvervsministeriet har i dag til Folketinget oversendt to dokumenter fra den historiske korrespondance med det estiske finanstilsyn (EFSA) om hvidvasktilsynet med Danske Banks estiske filial.
 • Forbrugerne skal ikke udsættes for pågående salgskampagner
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser, Påtale, Påbud, God skik
  Finanstilsynet opfordrer til, at finansielle virksomheder udviser forsigtighed, når de tilrettelægger salgskampagner, og at de holder igen med brug af telefonsalg og salgsmål. Det sker på baggrund af en ny afgørelse mod Middelfart Sparekasse, der får både påbud og påtale for sin salgskampagne for at sælge garantbeviser.
 • Kommentar vedr. Estland
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har noteret sig EFSAs meddelelse af i dag vedr. tilsynet med Danske Banks estiske filial og kommentarerne om det danske finanstilsyns opgaveløsning.
 • EBA fortsætter sin undersøgelse af Finanstilsynet
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Den Europæiske Banktilsynsmyndighed EBA har i dag meddelt Finanstilsynet, at EBA’s undersøgelse af Finanstilsynet i relation til Danske Bank i Estland fortsætter i en ny fase.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo januar 2019
  Emne:
  Pressemeddelelser
  Ved udgangen af januar var antallet af danske aktier med væsentlige korte positioner 34 og dermed én mere i forhold til december. Bavarian Nordic var ultimo januar den mest shortede danske aktie og NKT den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.