Pressemeddelelser

508 resultater

 • Nationalbanken lancerer ny seddelserie – 1000-kronesedlen udgår
  Emne:
  2023, Pressemeddelelser
  Samtidig har Nationalbanken offentliggjort, at den indkalder gamle sedler fra før 2009. Finanstilsynet vil følge, at indkaldelsen forløber i overensstemmelse med reglerne om forebyggelse af hvidvask. Se Q&A om hvidvaskreglerne her.
 • Personovervågning bør være forsikringsselskabers sidste redskab
  Emne:
  2023, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har undersøgt forsikringsselskabernes procedurer og praksis for personovervågning af skadelidte kunder. Konklusionen er, at de undersøgte selskaber generelt overholder reglerne i god skik og undersøgelsesbekendtgørelsen.
 • Historisk høj indtjening hos kreditinstitutterne
  Emne:
  2023, Pressemeddelelser
  Første halvår af 2023 har været meget indbringende for de danske kreditinstitutter. Det samlede resultat før skat var næsten dobbelt så stort som året før, og det højeste siden finanskrisen.
 • Nordea Danmark får otte påbud for omfattende fejl i bankens gældsinddrivelsessag
  Emne:
  2023, Pressemeddelelser, Påbud
  Nordea Danmark har gennem tre år arbejdet på at rydde op i sine gældsinddrivelsessystemer for at sikre, at banken ikke opkræver for meget gæld fra sine inkassokunder. Finanstilsynet kan nu konstatere, at Nordeas foranstaltninger ikke har været tilstrækkelige, og giver banken otte påbud i sagen. Finanstilsynet påbyder bl.a. banken at sikre, at der ikke længere sker overopkrævning og fejlopkrævning hos inkassokunderne.
 • Louise Mogensen er tiltrådt som direktør i Finanstilsynet
  Emne:
  2023, Pressemeddelelser
  Finanstilsynets nye direktør har haft første arbejdsdag.
 • Temaundersøgelse om bestyrelsens overvågning og håndtering af afkast og omkostninger i danske investeringsforeninger og værdipapirfonde
  Emne:
  2023, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har gennemført en temaundersøgelse om bestyrelsers overvågning og håndtering af afkast og omkostninger i danske investeringsforeninger og værdipapirfonde. Alle syv undersøgte bestyrelser har mangler i sin styring. Seks ud af syv bestyrelser har ikke foretaget en tilstrækkelig evaluering af afkast eller omkostninger. Investorerne risikerer, at afkastet er utilstrækkeligt, og omkostninger er for høje.
 • Danmark offentliggør IMFs rapport om hvidvaskrisici i det nordisk-baltiske område
  Emne:
  2023, Pressemeddelelser
  IMF har på vegne af de nordiske og baltiske lande analyseret hvidvaskrisiciene i det nordisk-baltiske område. På baggrund heraf kommer IMF med anbefalinger til landene om, hvordan de kan styrke indsatsen med at bekæmpe hvidvask, herunder gennem et øget samarbejde mellem landene. De danske myndigheder er glade for, at rapporten foreligger, og myndighederne vil på baggrund af rapporten vurdere, hvordan vi yderligere kan styrke og forbedre indsatsen på området.
 • Ny kontorchef i Finanstilsynets juridiske kontor
  Emne:
  2023, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet udnævner pr. 1. september cand.jur. Karina Ankergren til kontorchef for Finanstilsynets juridiske kontor.
 • Peter E. Storgaard fortsætter som Nationalbankens medlem af Finanstilsynets bestyrelse
  Emne:
  2023, Pressemeddelelser
  Erhvervsministeren har genudpeget underdirektør Peter E. Storgaard som medlem af Finanstilsynets bestyrelse.
 • Ny undersøgelse af gearede investeringsfondes betydning for den systemiske risiko
  Emne:
  2023, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har undersøgt de gearede investeringsfondes aktiviteter i det danske marked for realkreditobligationer. Selvom fondenes handelsmønstre kan udgøre en destabiliserende faktor på markedet, viser undersøgelsen, at fondene aktuelt udgør en begrænset risiko for stabiliteten.
 • Sanktioner mod Rusland og Belarus
  Emne:
  2022, Pressemeddelelser
  Her kan du få information om de sanktioner, som EU har vedtaget mod Rusland og Belarus, og som vedrører de finansielle virksomheder.
 • Kunder nægtes fortsat uretmæssigt en basal betalingskonto - Finanstilsynet undersøger bankernes praksis
  Emne:
  2023, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet modtager stadig klager fra bankkunder, der ikke får den adgang til en basal betalingskonto, som lovgivningen sikrer dem. Finanstilsynet har tidligere indskærpet reglerne overfor bankerne, og vil nu undersøge, hvordan bankerne håndterer reglerne.
 • Resultater for de danske deltagere i EU stresstesten 2023
  Emne:
  2023, Pressemeddelelser
  Danske Bank, Nykredit, Jyske Bank og Sydbank har deltaget i den fælleseuropæiske stresstest 2023, der er koordineret af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA). Der er tale om en meget hård stresstest, som giver anledning til betydelige fald i institutternes kapitalprocenter. For Danske Bank og Jyske Bank er faldet så stort, at institutterne bryder med kapitalbevaringsbufferen i det tre-årige stress-scenarie. Nykredit og Sydbank klarer kapitalkravene, men med en beskeden margin. Alle institutterne lever op til solvensbehovet med en komfortabel margin.
 • Seminar om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering
  Emne:
  2023, Pressemeddelelser
  Tirsdag den 23. maj løb Finanstilsynets årlige hvidvaskseminar af stablen. Du kan nu finde præsentationer og se optagelser fra seminaret.
 • Temaundersøgelse om betalingsinstitutters og e-pengeinstitutters sikring af brugermidler
  Emne:
  2023, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har gennemført en temaundersøgelse om betalingsinstitutters og e-pengeinstitutters sikring af brugermidler. Undersøgelsen viser, at de danske betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter generelt overholder reglerne om sikring af brugermidler i lov om betalinger. Undersøgelsen viser dog også, at betalingsinstitutternes og e-pengeinstitutternes administration af brugermidler sammenholdt med de tingsretlige principper giver udfordringer i forhold til den beskyttelse, som reglerne tilsigter.
 • Ny teknologi har potentiale til at øge effektiviteten i afviklingen af værdipapirhandler
  Emne:
  2023, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har sammen med Deon Digital Denmark A/S og deres samarbejdspartnere Agreena ApS, BEC Financial Technologies a.m.b.a., Capital Market Partners A/S og Københavns Universitet undersøgt, om og under hvilke betingelser Deon Digitals Smart Financial Instruments system (SFI-systemet) kan omfattes af EU’s nye DLT-pilotforordning. Resultatet fra testforløbet i Finanstilsynets regulatoriske sandkasse, FT Lab, viser, at Deon Digitals DLT-handels og afviklingssystem i fremtiden muligvis kan gøre brug af de undtagelsesmuligheder fra gældende regulering, som forordningen muliggør.
 • Konsekvenserne af høj inflation og højere renter præger risikobilledet
  Emne:
  2023, Pressemeddelelser
  Risikobilledet er særligt præget af fortsat høje prisstigninger, et højere renteniveau og risiko for uro på de finansielle markeder. Geopolitisk uro er også fortsat en væsentlig risikofaktor.
 • Årlig udpegning af SIFI-institutter
  Emne:
  2023, Pressemeddelelser
  Den årlige udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark, på Færøerne og i Grønland har resulteret i genudpegning af de eksisterende SIFI’er. Herudover udpeges Saxo Bank A/S som SIFI for første gang.
 • Pengeprofilens tilladelse inddraget
  Emne:
  2023, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har d.d. efter anmodning fra kurator for konkursboet Pengeprofilen A/S inddraget Pengeprofilens tilladelse som udbyder af kontooplysningstjenester.