Pressemeddelelser

350 resultater

 • Omkostningerne ved realkreditlån skal ikke iklædes ”lånte klæder”
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har undersøgt, hvordan omkostningerne ved optagelse af realkreditlån præsenteres for forbrugerene. Konklusionen er, at flere institutter skal tilpasse deres lånedokumenter, så oplysningerne og beskrivelsen i lånedokumenterne afspejler de omkostninger, der er forbundet med optagelse af det enkelte lån.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo april 2021
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af april var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 34. ISS var ultimo april den mest shortede danske aktie og Bavarian Nordic den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Velliv og 2021.AI bag nyt projekt i FT Lab
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  I et nyt projekt i Finanstilsynets sandkasse, FT Lab, skal techvirksomheden 2021.AI og Velliv teste om dansksprogede referater kan skrives automatisk ved hjælp af machine learning. Testen skal samtidig give et dybere indblik i betryggende brug af blandt andet machine learning.
 • Danske Bank og de pengeinstitutter, der benytter BEC som datacentral, får Finanstilsynets godkendelse af dedikerede interfaces til tredjepartsadgang
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har tildelt Danske Bank og de pengeinstitutter, der benytter BEC som datacentral (Arbejdernes Landsbank, Coop Bank, Dansk Andelskasser Bank, Faster Andelskasse, Frørup Andelskasse, Frøslev-Mollerup Sparekasse, Fynske Bank, Fælleskassen Andelskassen, Hvidbjerg Bank, Lollands Bank, Lægernes Bank, Maj Bank, Merkur Andelskasse, Møns Bank, Nykredit Bank, Pensam Bank, Spar Nord Bank, Totalbanken og Vestjysk Bank), undtagelse fra kravet om at etablere en beredskabsmekanisme i henhold til artikel 33, stk. 4 i forordning (EU) 2018/389 – også kaldet fallback-kravet.
 • Syv bud på styrket bekæmpelse af hvidvask
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Bedre værktøjer til kundekendskab, øget adgang til myndighedsdata og deling af risikoflag mellem finansielle institutter. Det er nogle af forslagene i Finanstilsynets nye rapport, hvor tilsynet kommer med en række eksempler på, hvordan hvidvaskbekæmpelsen gennem øget kundekendskab kan blive endnu bedre. Forslagene bliver nu sendt i høring.
 • ZTLment indtræder i FT Lab for at teste afvikling af betalinger ved brug af blockchain
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  ZTLment ønsker at gennemføre betalinger ved brug af en af virksomheden udviklet smartkontraktløsning. Testen skal give et dybere indblik i betryggende brug af blockchain og smartkontrakter til at afvikle betalinger decentralt.
 • Konference om finansiering af den grønne omstilling den 7. maj 2021
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet og den Europæiske Investeringsbank (EIB) sætter finansiering af Danmarks omstilling til en grøn økonomi på dagsordenen på en international konference.
 • Mange fejl i storaktionærers brug af ny standardformular
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Storaktionærer begår en række væsentlige fejl, når de bruger den seneste udgave af standardformularen for indberetning af storaktionærmeddelelser. En del bruger desuden en forældet version af formularen. Det fremgår af en undersøgelsen, som Finanstilsynet har gennemført på området.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo marts 2021
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af marts var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 35. ISS var ultimo marts den mest shortede danske aktie og Bavarian Nordic den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet offentliggør en vejledning om kreditværdighedsvurdering
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet offentliggør i dag en vejledning, der skal hjælpe forbrugslånsvirksomheder med at efterleve forpligtelsen til at vurdere forbrugeres kreditværdighed inden bevilling af lån. Forpligtelsen til at kreditværdighedsvurdere låneansøgere følger af kreditaftalelovens § 7 c og § 9 i lov om forbrugslånsvirksomheder.
 • Høj handelsgennemsigtighed på det danske realkreditmarked fungerer godt
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Det danske marked for realkreditobligationer er det marked for dækkede obligationer i Europa med størst handelsgennemsigtighed.
 • Advarsel om falske breve med Finanstilsynets navn, logo og stempel
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Flere borgere har kontaktet Finanstilsynet, fordi de har modtaget falske breve med Finanstilsynets navn og logo og i enkelte tilfælde også stempel og underskrift.
 • Private investorer advares mod upålidelig information fra sociale medier
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Almindelige investorer bør være forsigtige med at basere beslutninger på råd og anbefalinger fra brugere af onlinefora. Advarslen kommer i forlængelse af en udmelding fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed.
 • EU-myndigheder advarer forbrugerne mod kryptoaktiver
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet støtter fornyet forbrugeradvarsel om kryptoaktiver fra EU’s tre finansielle tilsynsmyndigheder EBA, EIOPA og ESMA.
 • Udnævnelse i Finanstilsynet
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har med virkning pr. 1. april 2021 udnævnt kontorchef Anne-Sofie Reng Japhetson til underdirektør.
 • Ny bekendtgørelse om maksimal grundlagsrente
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet nedsætter den maksimale grundlagsrente til -0,5 pct. gældende fra 1. juli 2021 på grund af det lave renteniveau. Den maksimale grundlagsrente bidrager til større sikkerhed for, at pensionsselskaberne kan honorere afgivne garantier. Hvis det faktiske afkast bliver højt, så kommer det kunderne til gavn gennem øget tildeling af bonus. For eksisterende gennemsnitsrenteprodukter med allerede aftalte bidrag fastholdes de garanterede minimumsydelser uændret.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo februar 2021
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af februar var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 47. ISS var ultimo januar den mest shortede danske aktie og Ambu den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Offentliggørelse af joint supervisory statement og endelig rapport med detailregulering til disclosureforordningen
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Disclosureforordningen træder i kraft d. 10 marts. Forordningen indeholder en række oplysningsforpligtigelser om bæredygtighed for finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere. Det fremgår af forordningen, at de fælles europæiske tilsynsmyndigheder (ESMA, EBA og EIOPA) skal udarbejde et udkast til detailreguleringen på en række af disclosureforordningens områder.
 • COVID-19 er højdespringer på listen over finansielle virksomheders bekymringer
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  For fjerde gang har Finanstilsynet undersøgt, hvilket emner og risikofaktorer som de største finansielle virksomheder i Danmark har fokus på. Cybersikkerhed er stadig den primære årsag til panderynker, mens bekymringer om ejendomsmarkedet og ikke mindst konsekvenserne af COVID-19-pandemien også fylder meget.