Pressemeddelelser

487 resultater

 • Danske netbutikker skal være klar til nye sikkerhedsregler fra 1. januar 2021 for at undgå afviste betalinger
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet godkendte i foråret planer for, hvilke IT-løsninger danske kortindløsere og pengeinstitutter vil bruge for at leve op til nye regler om øget sikkerhed for kortbetalinger på internettet.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo september 2020
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af september var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 47 og dermed uændret i forhold til udgangen af august. ISS var ultimo september den mest shortede danske aktie og Ambu den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Ny kommunikationschef i Finanstilsynet
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Jesper Christiansen er pr. 1. oktober ansat som ny kommunikationschef i Finanstilsynet.
 • Temaundersøgelse af pengeinstitutters udlån til erhvervskunder med høj gearing
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Kunder med høj gearing udgør mellem 5 og 10 pct. af balancen i en række større pengeinstitutter. Mange af lånene er ydet med lempelige lånebetingelser, viser en ny undersøgelse.
 • Danske Bank får kritik for fejl i gældsinddrivelsen
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet udtaler kritik af Danske Banks håndtering af de konstaterede fejl i bankens inddrivelsessystem. Finanstilsynet retter fire påbud til banken, der skal sikre, at banken lever op til reglerne på god skik-området.
 • Troels Ørting trækker sig fra Finanstilsynets bestyrelse
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Troels Ørting har meddelt Erhvervsministeriet, at han trækker sig fra Finanstilsynets bestyrelse.
 • Pensionskunders interesser er det eneste lovlige hensyn i uafhængig rådgivning
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Uafhængige forsikringsformidlere skal udelukkende rådgive efter kundens interesse og skal dokumentere et match mellem kundens behov og de anbefalede pensionsprodukter. Det understreger Finanstilsynet på baggrund af en konkret sag.
 • Nye medlemmer udpeget til Finanstilsynets bestyrelse
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Erhvervsministeren har udpeget fire nye medlemmer til Finanstilsynets bestyrelse.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo august 2020
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af august var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 47 og dermed én mere i forhold til udgangen af juli. Ambu var ultimo august den mest shortede danske aktie og ISS den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Anmodning om redegørelse om Danske Banks gældsinddrivelsessystem
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har anmodet Danske Bank om en redegørelse for forløbet med fejl i bankens gældsinddrivelsessystem.
 • Finanstilsynet fremhæver tre fokusområder efter kortlægning af markedsrentepensioner
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Produktegenskaber, governance og risikostyring samt kommunikation til kunderne vil fremover få et særligt fokus i Finanstilsynets tilsyn med pensionsselskabernes markedsrenteprodukter. Baggrunden er en kortlægning af markedsrenteprodukter i 14 selskaber med en samlet opsparing på 1.100 mia. kr.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo juli 2020
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af juli var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 46 og dermed fire færre i forhold til udgangen af juni. ISS var ultimo juli den mest shortede danske aktie og Ambu den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Gefion Insurance A/S er trådt i likvidation
  Emne:
  2020, Forsikringsselskaber, Pressemeddelelser
  Gefion Insurance A/S har den 13. juli 2020 meddelt Finanstilsynet, at selskabet er trådt i frivillig likvidation. Selskabet har i den forbindelse udpeget advokat Troels Askerud fra Gefion Insurance A/S og advokat Søren Aamann Jensen fra Kromann Reumert til at foretage likvidationen.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo juni 2020
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af juni var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 50 og dermed tre mere i forhold til udgangen af maj. Ambu var ultimo juni den mest shortede danske aktie og ISS den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • CBL Insurance Europe Dac erklæret konkurs
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Det irske forsikringsselskab CBL Insurance Europe Dac er erklæret konkurs. Selskabet har solgt ulykkesforsikringer i Danmark via Det faglige Hus indtil 31. december 2017. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber dækker allerede anmeldte skader og skader anmeldt senest den 12. september 2020. For danske arbejdsulykkesforsikringer gælder der særlige regler.
 • Årlig udpegning af SIFI-institutter
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Den årlige udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark, på Færøerne og på Grønland har resulteret i genudpegning af de eksisterende SIFI’er. De danske SIFI-institutter er Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Jyske Bank A/S, Sydbank A/S, DLR Kredit A/S og Spar Nord Bank A/S. De færøske SIFI-institutter er P/F BankNordik, Betri Banki P/F og Norðoya Sparikassi. I Grønland er Grønlandsbanken fortsat udpeget som SIFI.
 • Ny formand for Finanstilsynets bestyrelse
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Erhvervsminister Simon Kollerup har udpeget professor Nina Dietz Legind til formand til Finanstilsynets bestyrelse.
 • Risikobillede præget af COVID-19
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har offentliggjort sit aktuelle risikobillede. Risikobilledet bidrager til Finanstilsynets planlægning af tilsynsaktiviteter og beskriver de hovedrisici, som Finanstilsynet aktuelt har fokus på.
 • Finanstilsynet følger ESRB-henstilling om kapitalbevarelse
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet følger Det Europæiske Systemiske Risikoråds (ESRBs) henstilling til de nationale tilsynsmyndigheder vedr. kapitalbevarelse i de finansielle virksomheder.