Pressemeddelelser

375 resultater

 • Undersøgelse af livsforsikrings- og pensionsselskabers risikovurdering på hvidvaskområdet
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet foretog i fjerde kvartal 2020 en tværgående undersøgelse af en række livsforsikrings- og pensionsselskabers risikovurdering på hvidvaskområdet
 • Pensionsselskaber må ikke markedsføre til kunder, som vil flytte
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Et pensionsselskab må ikke forsøge at påvirke en kundes beslutning om at overføre sin pension til et andet selskab. Finanstilsynet giver to påbud til Danica Pension for at overtræde god skik-reglerne i forlængelse af en lignende sag med PensionDanmark.
 • Undersøgelse af fondsmæglerselskabers risikovurdering på hvidvaskområdet
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet foretog i fjerde kvartal 2020 en tværgående undersøgelse af en række fondsmæglerselskabers risikovurdering på hvidvaskområdet.
 • Finanstilsynet politianmelder 14 forsikringsselskaber for forskelsbehandling af gravide
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  På baggrund af undersøgelse af forsikringsselskabers mulige brud på regler i lov om ligebehandling af mænd og kvinder, har Finanstilsynet besluttet at politianmelde en række forsikringsselskaber, der har haft forsikringsbetingelser, som forskelsbehandler gravide. Derudover skal selskaberne informere kunderne om, at de har haft ulovlige vilkår.
 • Finanstilsynet: Pengeinstitutterne skal styrke produktstyringen på investeringsområdet
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  I en ny temarapport opsummerer Finanstilsynet de væsentligste observationer fra seks funktionsinspektioner af pengeinstitutters produktstyring på investeringsområdet. Rapporten kommer med eksempler på god praksis og peger på områder, hvor der er plads til forbedring.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo juni 2021
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af juni var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 31. Ambu var ultimo juni den mest shortede danske aktie og Bavarian Nordic den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Positive økonomiske forventninger i Finanstilsynets risikobillede
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Det makrofinansielle risikobillede er fortsat præget af COVID-19. Verdensøkonomien blev hårdt ramt i 2020. Vækstudsigterne for 2021 er fortsat usikre, men vi forventer fremgang i verdensøkonomien. Priserne på finansielle og reale aktiver er forbløffende hurtigt kommet tilbage og mange aktivpriser er på et historisk højt niveau med deraf følgende risici.
 • Rapport om finansielle risici som følge af klimaforandringer
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Klimaforandringer og bæredygtig omstilling fylder stadig mere i samfundet og dermed også i den finansielle sektor. Det er derfor væsentligt at finansielle virksomheder har fokus på klimarelaterede finansielle risici.
 • Ny SUL-bekendtgørelse på vej
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet sender nu udkast til en revideret bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed (SUL-bekendtgørelsen) i offentlig høring. Forventningen er, at den nye bekendtgørelse kan træde i kraft 1. januar 2022.
 • Finanstilsynets arbejde med nye teknologier i 2021-2023
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  I dag offentliggør Finanstilsynet en arbejdsplan for tilsynets arbejde med nye teknologier på det finansielle område, også kendt som fintech. Indsatserne har fokus på bekæmpelse af hvidvask, adgang til data og open finance, kryptoaktiver og brug af kunstig intelligens.
 • Årlig udpegning af SIFI-institutter
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Den årlige udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark og på Grønland har resulteret i genudpegning af de eksisterende SIFI’er, med undtagelse af Norðoya Sparikassi, der som følge af en ændring i kriterierne, ikke udpeges som SIFI. Herudover har erhvervsministeren udpeget A/S Arbejdernes Landsbank, da banken væsentligt overskrider ét af kriterierne for udpegning som SIFI, efter de har overtaget aktiemajoriteten i Vestjysk Bank.
 • Nyt bestyrelsesmedlem i Finanstilsynet
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  IT-Universitetets rektor, Martin Tvede Zachariasen, er blevet udnævnt som nyt medlem af Finanstilsynets bestyrelse. Dermed får bestyrelsen styrket sine kompetencer indenfor dataanalyse og cyberrisici. Martin Tvede Zachariasen tiltræder den 1. juli 2021.
 • Finanstilsynet bakker op om anbefalingen af DESTR som foretrukken kort dansk referencerente
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  En arbejdsgruppe nedsat af Nationalbanken, bestående af deltagere fra den danske finansielle sektor, har anbefalet Denmark Short-Term Rate, DESTR, som den foretrukne risikofrie referencerente i danske kroner. Referencerenter benyttes i mange forskellige typer finansielle instrumenter og kontrakter, og anbefalingen er derfor et vigtigt indledende skridt til at sikre integriteten af danske finansielle markeder og den finansielle stabilitet i Danmark.
 • Ny vejledning: Offentliggørelse af oplysninger i finansielle rapporter som intern viden
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har offentliggjort vejledningen ”Hvornår skal en udsteder offentliggøre oplysninger i finansielle rapporter som intern viden?”
 • Funding ratio-pejlemærket udgår af Finanstilsynets tilsynsdiamant
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Pressemeddelelsen er opdateret per 10. juni 2021. Afsnittet om den glidende overgang fra funding ratio-pejlemærket til NSFR-lovkravet er blevet korrigeret. Den 11. august skal institutterne således kun indberette NSFR.
 • Gefion Finans A/S under frivillig likvidation (tidligere Gefion Insurance A/S) erklæret konkurs
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Gefion Finans A/S under frivillig likvidation (Gefion), der tidligere hed Gefion Insurance A/S, er erklæret konkurs. Kunderne har ret til at hæve aftalen med Gefion. Aftalen bortfalder under alle omstændigheder tre måneder efter konkursens meddelelse i Statstidende. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber dækker visse danske skader opstået senest fire uger efter, at kurator har givet meddelelse om selskabets konkurs til forsikringstagerne.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo maj 2021
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af maj var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 33. Ambu og Bavarian Nordic var ultimo maj de mest shortede danske aktier. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Tryg Forsikring må ikke kræve personnummer for at give et tilbud
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet giver Tryg Forsikring et påbud, fordi selskabet har krævet, at potentielle kunder udleverede deres personnummer som betingelse for at få et tilbud på en forsikring.
 • Pensionsselskaber skal give slip på kundens hvilende pension
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Pensionsselskaber må ikke fastholde kunden med urimelige vilkår, eller forsøge at overtale kunden til at blive, når kunden har besluttet sig for at flytte sin hvilende pension til et andet selskab. Finanstilsynet giver tre påbud til PensionDanmark.
 • COVID-19 præger stadig kreditinstitutternes situation
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  De danske penge- og realkreditsinstitutter stod i en stærkere kapitalsituation ved udbruddet af COVID-19, og har indtil videre klaret sig godt igennem udviklingen. Det viser Finanstilsynets markedsudviklingsartikler.