Pressemeddelelser

480 resultater

 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo juni 2020
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af juni var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 50 og dermed tre mere i forhold til udgangen af maj. Ambu var ultimo juni den mest shortede danske aktie og ISS den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • CBL Insurance Europe Dac erklæret konkurs
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Det irske forsikringsselskab CBL Insurance Europe Dac er erklæret konkurs. Selskabet har solgt ulykkesforsikringer i Danmark via Det faglige Hus indtil 31. december 2017. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber dækker allerede anmeldte skader og skader anmeldt senest den 12. september 2020. For danske arbejdsulykkesforsikringer gælder der særlige regler.
 • Årlig udpegning af SIFI-institutter
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Den årlige udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark, på Færøerne og på Grønland har resulteret i genudpegning af de eksisterende SIFI’er. De danske SIFI-institutter er Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Jyske Bank A/S, Sydbank A/S, DLR Kredit A/S og Spar Nord Bank A/S. De færøske SIFI-institutter er P/F BankNordik, Betri Banki P/F og Norðoya Sparikassi. I Grønland er Grønlandsbanken fortsat udpeget som SIFI.
 • Risikobillede præget af COVID-19
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har offentliggjort sit aktuelle risikobillede. Risikobilledet bidrager til Finanstilsynets planlægning af tilsynsaktiviteter og beskriver de hovedrisici, som Finanstilsynet aktuelt har fokus på.
 • Ny formand for Finanstilsynets bestyrelse
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Erhvervsminister Simon Kollerup har udpeget professor Nina Dietz Legind til formand til Finanstilsynets bestyrelse.
 • Finanstilsynet følger ESRB-henstilling om kapitalbevarelse
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet følger Det Europæiske Systemiske Risikoråds (ESRBs) henstilling til de nationale tilsynsmyndigheder vedr. kapitalbevarelse i de finansielle virksomheder.
 • Detailinvestorer taber penge på Exchange Traded Notes
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Udbuddet af det spekulative investeringsprodukt Exchange Traded Notes, typisk blot kaldet ETN’er, er stort – og i stigning. Nu viser en ny analyse fra Finanstilsynet, at danske private investorer i gennemsnit taber penge på deres investeringer i ETN’er. Det tyder på, at en stor del af investorerne ikke forstår at bruge ETN’er korrekt.
 • Finanstilsynet i internationalt samarbejde om bæredygtig finansiering
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet går nu med i det globale netværk Network for Greening the Financial System. Formålet med netværkets arbejde er overordnet at støtte den finansielle sektor i overgangen til en mere bæredygtig økonomi.
 • Nye regler om outsourcing for kreditinstitutter m.v.
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har foretaget et eftersyn af reglerne for de finansielle virksomheders brug af outsourcing.
 • Anbefalinger til fastlæggelse af kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet sender i dag anbefalinger til fastlæggelse af kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder for direktionsmedlemmer og nøglepersoner i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter i offentlig høring. Rapporten er udarbejdet af et fagudvalg med deltagelse af eksterne eksperter og repræsentanter fra den finansielle sektor.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo maj 2020
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af maj var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 47 og dermed uændret i forhold til udgangen af april. ISS var ultimo maj den mest shortede danske aktie og Pandora den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Undersøgelse af pensionssektorens løbende værdiansættelse af alternative investeringer
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet igangsætter nu en undersøgelse af pensionsselskabernes løbende værdiansættelse af alternative investeringer. Det sker bl.a. på baggrund af de store udsving, der har været på de finansielle markeder i 2020 som følge af COVID-19.
 • David Lando stopper som formand for Finanstilsynet pr. 1. juli 2020
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Professor David Lando har meddelt Erhvervsministeren, at han ikke ønsker at blive genudpeget, når hans nuværende formandsperiode udløber 1. juli 2020
 • Danske kreditinstitutter er velkapitaliserede
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  De danske kreditinstitutter er velkapitaliserede og har haft moderat udlånsvækst siden 2016. Det har gjort dem bedre rustet til COVID-19-krisen. Det skriver Finanstilsynet i sin markedsudviklingsartikel for kreditinstitutter for 2019.
 • ESMA-meddelelse vedrørende finansielle virksomheders investorbeskyttelsesforpligtelser
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  COVID-19 (Coronavirus) og dets globale spredning har skabt betydelige udfordringer i den finansielle sektor og blandt andet gjort markederne mere usikre end normalt. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) og nationale tilsynsmyndigheder har konstateret, at antallet af transaktioner er steget, herunder også transaktioner foretage af detailkunder, ligesom der er åbnet flere nye depoter.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo april 2020
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af april var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 47 og dermed én mere end ved udgangen af marts. ISS var ultimo april den mest shortede danske aktie og Pandora den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo april 2020
  Emne:
  Pressemeddelelser, Press releases, Press release
  Ved udgangen af april var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 47 og dermed én mere end ved udgangen af marts. ISS var ultimo april den mest shortede danske aktie og Pandora den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Nye chefer til tilsyn med mellemstore og mindre banker og tilsyn med specialbanker
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har nu fundet de personer, der skal stå i spidsen for tilsyn med henholdsvis mellemstore og mindre banker samt for tilsyn med specialiserede og nordatlantiske pengeinstitutter.
 • EU-regler for tick sizes er velegnede til det danske aktiemarked
  Emne:
  Pressemeddelelser, Press release, Press releases
  I januar 2018 blev der indført fælles EU-regler for tick sizes for aktier, dvs. den mindste tilladte prisændring for en given aktie. Reglerne for tick sizes ser overordnet ud til at have fungeret efter hensigten, men der er også tegn på, at tick sizes med fordel kan sænkes for de mest likvide aktier. Det viser en ny analyse fra Finanstilsynet.
 • ESMA - Krav til offentliggørelse af års- og halvårsrapporter
  Emne:
  Pressemeddelelser
  Som følge af udbruddet COVID-19 (Coronavirus) har den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) offentliggjort en med-delelse om de krav til offentliggørelse af års- og halvårsrapporter, der er en følge af gennemsigtighedsdirektivet