Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet – juni 2021


I denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet kan du bl.a. læse, at mange storaktionærer begår væsentlige fejl ved indberetning af storaktionærmeddelelser.

Du kan også læse om disclosureforordningen, der nu er trådt i kraft, om vigtigheden af at bruge korrekte CFI-koder, og om en undersøgelse af ledende medarbejderes indberetning af transaktioner.

Endelig kan du læse om en dom, hvor markedsmanipulation udløste en fængselsstraf.

Mange fejl i storaktionærers brug af ny standardformular

Storaktionærer begår en række væsentlige fejl, når de bruger den seneste udgave af standardformularen for indberetning af storaktionærmeddelelser. En del bruger desuden en forældet version af formularen. Det fremgår af en undersøgelse, som Finanstilsynet har gennemført.

Læs mere

_______________________

 

Disclosureforordningen trådt i kraft

Disclosureforordningen, der har til formål at forbedre informationen om bæredygtighedsmæssige forhold på det finansielle område, trådte i kraft den 10. marts 2021. Udkastet til detailreguleringen er offentliggjort og forventes at træde i kraft 1. januar 2022.

Læs mere

_______________________

 

Vigtigt med korrekte CFI-koder

De såkaldte CFI-koder anvendes til at klassificere finansielle instrumenter. CFI-koder anvendes i stigende omfang både regulatorisk og af virksomhederne til at opgøre deres eksponeringer over for forskellige typer finansielle instrumenter.

Læs mere

_______________________

 

Undersøgelse af ledende medarbejderes indberetning af transaktioner

Finanstilsynet har gennemført en temaundersøgelse for at klarlægge, om indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes og nærtståendes transaktioner sker i overensstemmelse med reglerne i markedsmisbrugsforordningen art. 19.

Læs mere

_______________________

 

Markedsmanipulation gav fængselsstraf

En person blev i december 2020 dømt for markedsmanipulation efter markedsmisbrugsforordningens artikel 15. I denne artikel gennemgås dommen nærmere, herunder hvad retten lagde vægt på.

Læs mere

_______________________