For sen offentliggørelse af intern viden

Et selskab noteret på First North har modtaget en påtale fra Finanstilsynet for ikke at have offentliggjort intern viden hurtigst muligt.

Den 23. december 2018 tog selskabets bestyrelse en beslutning om at afskedige selskabets administrerende direktør. Den administrerende direktør og bestyrelsesformanden mødtes og aftalte vilkårene for direktørens afskedigelse. Mødet blev holdt den 28. december, efter at markedet var lukket.

Oplysningen om ledelsesændringen blev offentliggjort i forbindelse med, at markedet åbnede den 2. januar 2019. Selskabet har i den forbindelse oplyst, at det havde den opfattelse, at det kunne vente med at offentliggøre ledelsesændringen til markedet igen var åbent.

Finanstilsynets vurderer, at et selskab ikke kan vente med at offentliggøre intern viden, fordi markedet er lukket. Årsagen er, at aktien kan handles uden om markedet. Finanstilsynet vurderer også, at den interne viden om ledelsesændringen opstod allerede den 23. december 2018, da bestyrelsen besluttede at afskedige den administrerende direktør. Oplysningen burde have været offentliggjort hurtigst muligt herefter. Alternativt burde selskabet have vurderet, om det var muligt at udsætte den interne viden.

Finanstilsynet har i sit valg af sanktion lagt vægt på, at der er tale om en førstegangsovertrædelse, og at der ikke er identificeret væsentlige skadevirkninger af overtrædelsen, eftersom overtrædelsen ikke har medført kurspåvirkning eller øget handelsaktivitet. Finanstilsynet har set på, om der er foretaget handler på baggrund af den asymmetri, der opstår ved manglende offentliggørelse af intern viden. Finanstilsynet har ikke fundet, at det er sket.