Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet - Maj 2019

Denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet giver svar på, hvornår de børsnoterede virksomheder kan inddrage analytikernes forventninger i vurderingen af intern viden.

Nyhedsbrevet giver også gode råd til, hvordan de børsnoterede virksomheder kan holde styr på intern viden i form af en disclosure-komité.

Endelig kan du få et indblik i de nye prospektregler, der træder i kraft den 21. juli 2019, og du kan få et indblik i betydningen af short selling for aktiemarkedet.      

God læselyst. 

 

Kan udstedere inddrage analytikernes forventninger i vurderingen af intern viden?

Flere udstedere inddrager analytikeres investeringsanalyser i deres vurdering af intern viden. Analytikernes forventninger til selskabets resultater kan dog ikke inddrages i vurderingen af, om en oplysning udgør intern viden.

Læs mere her.

 

Gode råd til at holde styr på den interne viden

En børsnoteret virksomhed har pligt til at offentliggøre intern viden hurtigst muligt. Det er derfor vigtigt, at virksomheden har processer til at identificere den interne viden. Det kan f.eks. være i form af en disclosure-komité.

Læs mere her.

 

Ny prospektforordning sikrer et effektivt indre marked 

Hvordan vil reglerne om prospekter være reguleret, når den nye prospektforordning træder i kraft den 21. juli 2019? 

Læs rådene her.

 

Short selling giver et mere velfungerende aktiemarked

Muligheden for short selling er vigtig for aktiemarkedets funktion. Short selling kan bl.a. bidrage til mere likvide aktier og give mere retvisende kurser. Det er til fordel for de børsnoterede selskaber og deres aktionærer.

Læs mere her.