Hvornår skal en udsteder offentliggøre oplysninger i finansielle rapporter som intern viden?

Finanstilsynet har udarbejdet en vejledning med eksempler på, om og hvornår en udsteder skal offentliggøre oplysninger i finansielle rapporter som intern viden.

I langt størstedelen af alle regnskabsprocesser kan udstederne fastholde deres praksis og offentliggøre årsrapporten på den planlagte dato. Mange af udstedernes finansielle rapporter indeholder nemlig ikke intern viden. Opstår der mulig intern viden under udarbejdelsen af f.eks. en årsrapport, kan det være nødvendigt at inddrage ledelsen (direktion og bestyrelse) for at slå fast, om der er tale om intern viden. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at beslutte en ned- eller opjustering.

 

En udsteder kan være nødt til at gå ud med en meddelelse før den planlagte dato for offentliggørelse af f.eks. årsrapporten. Det kan være tilfældet, hvor der ikke er tvivl om nedjustering, eller hvor der ikke er et skøn knyttet til beslutningen, f.eks. hvor en udsteder mister en stor ordre, eller sikkerheden i tallene er så stor, at der reelt ikke er et ledelsesskøn.

 

Læs vejledningen her.